nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego - konkurs Polskiej Federacji Pacjentów Dialtransplant w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

Warszawa, 12 grudnia 2013 r.W nawiązaniu do ogłoszonego w dn. 11 października 2013 r. Konkursu na podmiot leczniczy o największym i zrealizowanym potencjale dawstwa narządów od dawców zmarłych w roku 2013 organizowanego w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, w zakresie:
a) największego i zrealizowanego dawstwa narządów od dawców zmarłych w roku 2013 spośród ośrodków o największym dawstwie w Polsce,
b) największego i zrealizowanego dawstwa narządów od dawców zmarłych w roku 2013 spośród ośrodków o rozpoczętym w latach 2012-2013 dawstwie w Polsce,
c) największego i zrealizowanego dawstwa narządów od dawców zmarłych w roku 2013 spośród ośrodków o rozpoczętym w roku 2013 dawstwie w Polsce.

wobec niezrealizowania zasadniczego celu Konkursu, jakim jest wyłonienie podmiotów o największym potencjale transplantacyjnym od dawców zmarłych w 2013r., na podstawie § 4 ust. 4a Regulaminu Konkursu, Organizator informuje o unieważnieniu postępowania konkursowego.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-12-18
Data publikacji:
       2013-12-18
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Statystyka strony: 2128 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.