nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie wyników konkursu ofert
na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych
finansowanych z budżetu państwa
nr 1-8 oraz 10-12
w 2014 roku oraz 9 w I półroczu 2014 r.MINISTER ZDROWIA

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 rokuOgłoszenie wyników konkursu ofert
na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych
finansowanych z budżetu państwa
nr 1-8 oraz 10-12
w 2014 roku oraz 9 w I półroczu 2014 r.


Ministerstwo Zdrowia informuje, iż w dniu 23 grudnia 2013 r. Minister Zdrowia zaakceptował wyniki konkursów ofert, których przedmiotem był wybór realizatorów świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa nr 1-8 oraz 10-12
w 2014 roku oraz nr 9 w I półroczu 2014 r., określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (poz.1445).
W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych wyłoniono 42 podmioty lecznicze, z którymi Minister Zdrowia zawrze umowy na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa (Dz. U. Nr 183, poz. 1435), oferent może złożyć do Ministra Zdrowia odwołanie dotyczące wyniku konkursu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania do Ministerstwa Zdrowia.
W załączeniu ( plik w formacie *xls) szczegółowe wyniki konkursów ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych nr 1-8 oraz 10-12 w 2014 roku oraz nr 9 w I półroczu 2014 r.

Z upoważnienia
Ministra Zdrowia


Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
W załączeniu:
plik w formacie *xls


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-12-23
Data publikacji:
       2013-12-23
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-12-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 8000 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.