nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie decyzji Głównego Inspektora FarmaceutycznegoMINISTERSTWO ZDROWIA
Biuro Prasy i Promocji

Warszawa 20 grudnia 2004 r.KOMUNIKAT


W dniu 20.12.2004 do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęło zawiadomienie firmy Mead Johnson o decyzji producenta wycofującej z obrotu międzynarodowego preparat mlekozastępczy specjalnego przeznaczenia dietetycznego o nazwie Pregestimil. Po otrzymaniu powyższego zawiadomienia Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu wszystkich serii produktu Pregestimil z obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Firma złożyła deklarację, że przekaże do wiadomości opinii publicznej informację o zasadach zwrotu produktu do aptek ogólnodostępnych.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-12-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6538 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.