nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie uruchomienia drugiej edycji programu "Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych"Komunikat

Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie uruchomienia drugiej edycji programu "Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych"


  Od roku akademickiego 2004/2005 uruchomione zostały tzw. studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych. Studia te przeznaczone są dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo maturalne oraz tytuł zawodowy pielęgniarki/położnej, uzyskany w wyniku ukończenia pięcioletniego liceum medycznego lub medycznej szkoły zawodowej. Absolwenci ww. studiów otrzymają tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, a ich kwalifikacje będą uznawane automatycznie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jednocześnie, studia te nie mają charakteru obligatoryjnego. Pielęgniarki i położne mogą (ale nie muszą) skorzystać z tej formy podniesienia kwalifikacji zawodowych. Osoby, które nie zdecydują się na ich podjęcie nie utracą posiadanego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej w Polsce.

  Obecnie, uruchomiona została druga edycja programu "Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych". O dofinansowanie kształcenia mogą ubiegać się szkoły wyższe prowadzące ww. kształcenie i posiadające akredytację Ministra Zdrowia, a nie bezpośrednio poszczególne pielęgniarki i położne. Termin składania wniosków upływa w dniu 11 lutego 2005 roku o godz. 16.00.

Szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa w konkursie oraz formaty dokumentów, niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie znajdują się na stronie www.cofund.org.pl/sp. Informacje można także uzyskać pod nr tel. 63 49 567, 63 49 630.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-01-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6604 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.