nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie miesięcznego zestawienia, na podstawie którego Minister Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne udzielane osobom nie ubezpieczonym w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawnychZgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie zasad i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych udzielanych bezpłatnie przez zakłady opieki zdrowotnej [w przypadku świadczeń zdrowotnych o których mowa w art. 165 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczenia zdrowotnym (Dz. U. Nr 28 poz. 153 z późn. zm.)] lub § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie tryby finansowania z budżetu państwa kosztów świadczeń zdrowotnych, udzielanych w związku z chorobami zakaźnymi i zakażeniami [w przypadku świadczeń zdrowotnych określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach(Dz. U. Nr 126 poz. 1384)], miesięczne zestawienia obligatoryjnie powinny zawierać:
  • ilość, rodzaj oraz datę udzielonych świadczeń zdrowotnych, wraz ze wskazaniem podstawy ich finansowania ze środków publicznych;
  • opłatę jednostkową za każdego rodzaju świadczenie zdrowotne, przewidzianą w umowie z kasą chorych (lub Ministrem Zdrowia – w przypadku świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 31a ust. 1 pkt 7 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym) albo ustaloną przez kierownika zakładu (świadczeniodawcę) według kosztów własnych w innych przypadkach.

Powyższe elementy muszą wystąpić w każdym zestawieniu by stanowiły (obok faktury) legalną i ważną podstawę zwrotu kosztów świadczeń zdrowotnych, udzielonych osobom nie ubezpieczonym. Obok nich w zestawieniu mogą pojawić się inne elementy i informacje (np. imię i nazwisko pacjenta, jego pesel, tytuł uprawnienia po stronie pacjenta etc.). Przepisy prawne nie stoją temu na przeszkodzie.

Należy podkreślić, że wymóg wpisania podstawy finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych polega na jasnym i precyzyjnym wskazaniu przepisu prawnego, który to finansowanie przewiduje. Dla przykładu, gdy świadczenie zdrowotne udzielane jest pacjentowi na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) to podstawa powinna otrzymać brzmienie: art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111 poz. 535 z późn. zm.) w zw. z art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (dz. U. Nr 28 poz. 153 z późn. zm.). Dopuszczalny jest także zapis o następującej treści: art. 165 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (dz. U. Nr 28 poz. 153 z późn. zm.). Z kolei, gdy świadczenie zdrowotne udzielane jest na podstawie ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach, przykładowa podstawa powinna brzmieć: art. 28 pkt 1 w zw. z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126 poz. 1384).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2002-09-03
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 5157 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.