nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie oświadczeń reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców uprawnionych do uzgodnień projektu ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2006 rokPRZENIESIONO DO A R C H I W U M

MINISTERSTWO ZDROWIA
Rzecznik Prasowy
Jan Bondar

Warszawa 25 kwietnia 2005 r.
KOMUNIKAT
w sprawie oświadczeń reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców uprawnionych do uzgodnień projektu ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2006 rok.


Uprzejmie informuję, że 30 kwietnia br. upływa termin złożenia przez organizacje świadczeniodawców oświadczeń o spełnieniu warunków określonych w art. 137 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z ustawą, za reprezentatywną uważa się organizację, która zrzesza świadczeniodawców, u których liczba osób zatrudnionych i osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wynosi łącznie co najmniej 10 tys. osób, a organ uprawniony do reprezentowania złoży pod rygorem odpowiedzialności karnej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oświadczenie dotyczące spełniania tego warunku.

Organizacje, które złożą powyższe oświadczenie w terminie, będą uprawnione do uczestnictwa w uzgodnieniach dotyczących projektu ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2006 rok. Organizacje, które nie dotrzymają tego terminu, będą mogły uczestniczyć w uzgodnieniach warunków umów dopiero w następnych latach.

Załącznik:
Wykaz Organizacji
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-04-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4039 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.