nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Wzór tabeli zawierającej informacje o programach zdrowotnych realizowanych na terenie województwWzór tabeli zawierającej informacje o programach zdrowotnych realizowanych na terenie województw.

Zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wojewodowie są zobowiązani do przekazania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, kwartalnych informacji o programach zdrowotnych realizowanych na terenie województwa.

Dane te, w formie powyższej tabeli, prosimy przesyłać do Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia na piśmie oraz w wersji elektronicznej na adres: dep-pz@mz.gov.plZałączniki do dokumentu : wzor_tabela_100505.xlsWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-05-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4410 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.