nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Zaproszenie ogólnopolskich organizacji pozarządowych reprezentujących pacjentów do udziału w spotkaniu z Ministrem ZdrowiaZaproszenie


  Zapraszamy ogólnopolskie organizacje pozarządowe reprezentujące pacjentów do udziału w spotkaniu z Ministrem Zdrowia. Spotkanie, organizowane w ramach programu „Otwarte Ministerstwo”, zapoczątkuje cykl systematycznych spotkań Ministra Zdrowia z przedstawicielami organizacji pozarządowych reprezentujących pacjentów. Celem planowanych spotkań jest dialog i wymiana informacji pomiędzy Ministrem Zdrowia a przedstawicielami pacjentów. Na spotkaniach będą omawiane najważniejsze elementy polityki Ministerstwa Zdrowia, projekty ważniejszych aktów prawnych, bieżące funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia oraz stan realizacji praw pacjentów.
  Spotkanie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2005 roku o godz. 12.00 w Sali Kinowej Ministerstwa Zdrowia.
  Proponowany program spotkania:
1. Zmiany w zasadach refundacji leków (materiał do dyskusji: „Założenia kierunków zmian w systemie refundacji leków – tezy do dyskusji”)
2. Główne problemy pacjentów w dostępie do leków
3. Propozycje tematów kolejnych spotkań

  Ze względów organizacyjnych proponuję następujące zasady spotkania:
- każdy punkt porządku spotkania zacznie się krótkim wprowadzeniem przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia,
- następnie każda organizacja będzie miała 2 minuty na przedstawienie swojego stanowiska,
- podsumowania punktu dokona Minister Zdrowia,
- organizacje, które nie zabiorą głosu, będą mogły swoje uwagi przekazać do protokołu spotkania na piśmie,
- stenogram całego spotkania wraz z przekazanymi na piśmie uwagami zostanie zamieszczony na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia.

  W spotkaniu weźmie udział po dwóch przedstawicieli ok. 40 organizacji pozarządowych, w tym:
ok. 20 organizacji, które zostaną bezpośrednio zaproszone przez Ministra Zdrowia
ok. 20 organizacji, które zgłoszą chęć udziału w spotkaniu na podstawie niniejszego zaproszenia.

  Ze strony Ministra Zdrowia w spotkaniu wezmą udział: dyrektorzy Departamentu Dialogu Społecznego, Departamentu Polityki Lekowej oraz Biura Praw Pacjenta, a także szef Gabinetu Politycznego.

  Zainteresowane udziałem w spotkaniu organizacje prosimy o przesyłanie zgłoszeń wraz ze wskazaniem dwóch reprezentantów organizacji nie później niż do 31 maja 2005 roku na numer faksu (22) 635-76-87.
Lista organizacji pozarządowych reprezentujących pacjentów - które zgłosiły chęć wzięcia udziału w spotkaniu z Ministrem Zdrowia.


Stenogram ze spotkania Ministra Zdrowia z ogólnopolskimi organizacjami pozarządowymi reprezentującymi pacjentów, w dniu 6 czerwca 2005 roku
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-05-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 24753 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.