nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Minister Zdrowia informuje jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach współfinansowania projektówMinister Zdrowia informuje jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach współfinansowania projektów - Priorytetu I „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006.

Dofinansowanie będzie udzielane zgodnie z procedurą i kryteriami zaakceptowanymi przez Ministra Zdrowia oraz zgodnie z zapisami Procedury przyznawania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego…” (cz. 83, poz. 11), zatwierdzonej w dniu 22 lutego 2005 r. przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (tekst Procedury dostępny jest na stronie internetowej: www.zporr.gov.pl w części Finansowanie).

Dofinansowanie odbywać się będzie poprzez wsparcie krajowego wkładu publicznego (tzw. wkładu własnego) do projektów. Warunkiem uruchomienia środków z rezerwy celowej budżetu państwa jest zaakceptowanie wyboru projektu zgodnie z systemem naboru projektów przyjętym w ramach ZPORR (Uchwała Zarządu Województwa o przyjęciu projektu do realizacji).

Wymagane dokumenty:
1. Pismo przewodnie do Ministra Zdrowia z prośbą o dofinansowanie wniosku o współfinansowanie projektu.
2. Poprawnie wypełniony formularz o dofinansowanie w ramach współfinansowania projektu (wg wzoru).
3. Kopia standardowego wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w tym aktualny harmonogram płatności dla projektu w części obejmującej rok 2005.
4. Kopia Uchwały Zarządu Województwa o przyznaniu beneficjentowi dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w przypadku, gdy uchwała została podjęta.


Ostateczny termin składania wniosków do rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2005 upływa dnia 15 lipca 2005 roku o godzinie 16:00. Decyduje data wpływu wniosku do Ministerstwa Zdrowia.
Wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(0-22) 634-92-67
Formularz o przyznanie dofinansowania w ramach współfinansowania projektu dla Priorytetu I Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
1. UZASADNIENIE, OPIS I CEL PROJEKTU
plik w formacie *rtf - (20,0 KB)
plik w formacie *zip - (4,00 KB)
plik w formacie *pdf - (96,0 KB)
2. METRYKA
plik w formacie *xls - (24,0 KB)
plik w formacie *zip - (4,00 KB)
plik w formacie *pdf - (136 KB)Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-06-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5593 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.