nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Minister Zdrowia zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do uczestnictwa w pracach krajowego Komitetu Sterującego dla priorytetu „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem”Minister Zdrowia zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do uczestnictwa w pracach krajowego Komitetu Sterującego dla priorytetu „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.


Do udziału w krajowym Komitecie Sterującym wyłonione zostaną przez Radę Działalności Pożytku Publicznego, spośród zgłoszonych kandydatur, dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz dwoje ich stałych zastępców.

W zgłoszeniu należy zamieścić nazwę organizacji, adres siedziby, przedmiot działalności, oznaczenie formy prawnej, informację o liczbie członków oraz o zasięgu oddziaływania społecznego. Ponadto, zgłoszenie organizacji musi zawierać konkretną propozycję personalną przyszłego członka komitetu. Szczegółowe informacje oraz wymogi odnośnie zawartości i treści zgłoszenia (formularz) zamieszczone są na stronie internetowej: www2.mz.gov.pl w katalogu Zdrowie w Unii Europejskiej.

Wypełnione zgłoszenie (formularz oraz niezbędne dokumenty) należy nadsyłać na adres:

Pan Tomasz Banachowicz
Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia
Ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

W razie dodatkowych pytań należy kontaktować się pod nr tel. (0-22) 63 49 267 lub t.banachowicz@mz.gov.pl
Ostateczny termin składania zgłoszeń (formularz oraz niezbędne dokumenty) upływa 12 lipca 2005 r.
Formularz zgłoszeniowyplik w formacie *rtf - (20,0 KB)
plik w formacie *zip - (4,00 KB)
plik w formacie *pdf - (136 KB)


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-06-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5907 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.