nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Zaproszenie ogólnopolskich organizacji pozarządowych reprezentujących pacjentów do udziału w kolejnym spotkaniu z Ministrem ZdrowiaZaproszenie

Zapraszamy ogólnopolskie organizacje pozarządowe reprezentujące pacjentów do udziału w kolejnym spotkaniu z Ministrem Zdrowia.
Spotkanie odbędzie się w dniu 13 lipca 2005 roku o godz. 12.00 w Sali Kinowej Ministerstwa Zdrowia.

Proponowany program spotkania:
1. Główne problemy w funkcjonowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia z perspektywy pacjentów.
2. Sprawy różne


Ze względów organizacyjnych proponuje się następujące zasady spotkania:
spotkanie rozpocznie się krótkim wprowadzeniem przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia,
następnie każda organizacja będzie miała 2 minuty na przedstawienie swojego stanowiska,
podsumowania dokona Minister Zdrowia lub jego przedstawiciel,
organizacje, które nie zdążą zabrać głosu, będą mogły swoje uwagi przekazać do protokołu spotkania na piśmie,
stenogram całego spotkania wraz z przekazanymi na piśmie uwagami zostanie zamieszczony na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia.


W spotkaniu weźmie udział po dwóch przedstawicieli ok. 40 organizacji pozarządowych. Zaproszenia do udziału w spotkaniu zostały bezpośrednio wystosowane do wszystkich organizacji, które uczestniczył w poprzednim spotkaniu w dniu 6 czerwca 2005 roku. Pozostałe organizacje zainteresowane udziałem w spotkaniu mogą zgłaszać się na podstawie niniejszego zaproszenia.

Ministerstwo Zdrowia będą reprezentować: pan Paweł Sztwiertnia, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, oraz Koordynator Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego, Dyrektor Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Szef Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia.

Zainteresowane udziałem w spotkaniu organizacje prosimy o przesyłanie zgłoszeń wraz ze wskazaniem dwóch reprezentantów organizacji nie później niż do godz. 12.00 w dniu 7 lipca 2005 roku na numer faksu (22) 635-76-87.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-06-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7254 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.