nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat dotyczący rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnejMINISTERSTWO ZDROWIA
Rzecznik Prasowy
Jan Bondar

Warszawa 30 czerwca 2005 r.
KOMUNIKAT


Ministerstwo Zdrowia informuje, że z dniem 1 lipca br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2005 r. nr 116, poz.985).

Rozporządzenie wprowadza dla zakładów opieki zdrowotnej, prowadzących działalność w dniu wejścia w życie rozporządzenia, a niespełniających wymagań określonych w jego przepisach, okres przejściowy na dostosowanie pomieszczeń i urządzeń do tych wymagań do dnia:
31 grudnia 2010 r. – w przypadku szpitali i innych zakładów przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;
31 grudnia 2008 r. – w przypadku pozostałych zakładów opieki zdrowotnej;
pod warunkiem przedstawienia w okresie 6 miesięcy organowi prowadzącemu rejestr (odpowiednio: wojewoda lub minister zdrowia) programu dostosowawczego pozytywnie zaopiniowanego przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego a w przypadku szpitali – państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Jan BondarMateriał Informacyjny
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-06-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7739 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.