nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA w sprawie obowiązywania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiejKomunikat Ministerstwa Zdrowia
w sprawie obowiązywania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej.W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi obowiązywania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej (Dz. U. Nr 20, poz. 254) Ministerstwo Zdrowia informuje, iż rozporządzenie to nadal obowiązuje.

Zmiana przepisu stanowiącego podstawę prawną do wydania rozporządzenia, wprowadzona ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) nie ma wpływu na moc obowiązującą rozporządzenia, gdyż treść przepisu upoważniającego nie uległa zmianie.

Zgodnie z § 32 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad technik prawodawczych” za nieobowiązujące uważa się jedynie akty wykonawcze jeżeli: uchylono ustawę zawierającą upoważnienie do wydania danego aktu prawnego, uchylono przepis upoważniający do jego wydania albo zmieniono treść przepisu upoważniającego do wydania aktu w taki sposób, że zmieniono rodzaj aktu wykonawczego, zakres spraw przekazanych do uregulowania tym aktem lub wytyczne dotyczące treści aktu. W przypadku zmiany przedmiotowego upoważnienia zmiana miała jedynie charakter redakcyjny – dokonana została zmiana brzmienia przepisu. Zmiana przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego, niewywołująca zmiany jego treści nie ma wpływu na moc obowiązującą aktu wykonawczego. Stanowisko to zostało potwierdzone przez Rządowe Centrum Legislacji.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-07-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 10228 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.