nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat dotyczący opinii nt. podstawowego stażu specjalizacyjnego, odbywanego w miejscu pracy farmaceuty właściwym dla danej specjalnościKomunikat
Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dotyczący opinii nt. podstawowego stażu specjalizacyjnego, odbywanego w miejscu pracy farmaceuty właściwym dla danej specjalności.


Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941) ramowy program specjalizacji określa m.in. podstawowy staż specjalizacyjny, odbywany w miejscu pracy farmaceuty właściwym dla danej specjalności, obejmujący szczegółowo określony zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, będących przedmiotem kształcenia specjalizacyjnego, oraz czas trwania i sposób zaliczenia stażu specjalizacyjnego.

W oparciu o ww. przepis Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uwzględniając opinię merytoryczną Konsultanta krajowego ds. farmacji aptecznej informuje, iż podstawowy staż specjalizacyjny z farmacji aptecznej może być odbywany jedynie w aptece ogólnodostępnej.

W opinii Konsultanta krajowego ds. farmacji aptecznej nabycie umiejętności określonych w programie specjalizacji z farmacji aptecznej nie jest możliwe bez zaliczenia podstawowego stażu specjalizacyjnego w aptece ogólnodostępnej, określonego programem specjalizacji, co jest równoznaczne z pracą w aptece ogólnodostępnej przez cały okres trwania specjalizacji.

Jednocześnie Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, iż „Program specjalizacji w farmacji aptecznej” w pkt III ppkt 1 lit. C określa miejsce podstawowego stażu specjalizacyjnego, którym jest apteka ogólnodostępna.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-07-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6217 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.