nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Minister Zdrowia ogłasza nabór kandydatów na członków KRASZMMINISTER ZDROWIA


działając na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. nr 57, poz. 602, z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego oraz trybu uzyskiwania akredytacji – (Dz. U. Nr 83, poz. 904)

OGŁASZA
nabór kandydatów na członków
KRAJOWEJ RADY AKREDYTACYJNEJ
SZKOLNICTWA MEDYCZNEGO


do zadań której należy:
1. ocena, czy szkoła wyższa, prowadząca kształcenie w zawodzie pielęgniarki lub położnej, ubiegająca się o akredytację spełnia standardy kształcenia,
2. bieżąca ocena spełniania tych standardów, w szczególności poprzez wizytację, którą zgodnie z § 16 ust. 3 w/w rozporządzenia mogą przeprowadzać wyłącznie nauczyciele akademiccy kształcący pielęgniarki i położne,
3. występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem o wydanie akredytacji lub cofnięcie w przypadku niespełnienia standardów kształcenia.


Kandydatów mogą zgłaszać następujące podmioty:
szkoły wyższe kształcące pielęgniarki i położne (uczelnie akademickie i uczelnie zawodowe),
samorząd pielęgniarek i położnych,
stowarzyszenia i organizacje zawodowe pielęgniarek i położnych.


Wymagania konieczne:
wykształcenie wyższe,
doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia pielęgniarek i położnych,


Wymagania pożądane:
zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego,
posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego.


Kandydatów należy zgłaszać w terminie do dnia 12 września 2005 r.
na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Miodowa 15
00-950 Warszawa
( tel. 0.22 6349416)


Oferty otrzymane po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane.
Wzór wniosku w sprawie zgłoszenia kandydata na członka KRASZMpliki do pobrania

plik w formacie *rtf - (36,0 KB)
plik w formacie *zip - (8,00 KB)
plik w formacie *pdf - (84 KB)

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-07-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4983 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.