nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Oświadczenie Ministra Zdrowia w sprawie ujednolicenia zasad kontraktowania świadczeń medycznych na 2003 r.W związku z licznymi sygnałami, dotyczącymi przedstawionych przez Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych i Kasy Chorych materiałów na temat ujednolicenia zasad kontraktowania świadczeń medycznych na 2003 r. należy wyjaśnić, że opracowanie to ma chakter wstępnych propozycji.
Obecnie znajdują się one w fazie szerokich konsultacji społecznych i zgodnie z artykułem 53 ust. 2a ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii dotyczących treści merytorycznej i skutków finansowych tych propozycji mija z dniem 30 listopada br.

Ze względu na wagę i złożonośc problematyki, proponowane zmiany należy wprowadzić w sposób ewolucyjny i wyważony, tak aby ich wdrożenie nie stwarzało problemów dla świadczeniodawców i aby mogli oni mieć niezbędny czas na zapoznanie się z nowymi, ujednoliconymi zasadami kontraktowania świadczeń w 2003 roku.
W tym celu finansowanie świadczeń zdrowotnych w I kwartale 2003 roku będzie się odbywało na podstawie aktualnych zasad, po podpisaniu aneksów do obecnie obowiązujących umów. Aneksy będą podpisywane ze świadczeniodawcami przez właściwe kasy chorych.

Minister Zdrowia
/-/ Mariusz Łapiński

Prezes Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych
/-/ Maciej Tokarczyk

Przewodniczący Rady Dyrektorów Kas Chorych
/-/ Sławomir Idzikowski
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2002-10-25
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 7538 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.