nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji w związku z zastosowaniem do SPZOZ przepisów ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorcówW związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2002 r. ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (D.U. z dnia 23.09.2002 nr 155,
poz. 1287) oraz faktem, iż przepisy ww. ustawy stosuje się do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji informuje:


Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U.155.1287) stanowi w art. 1 ust. 2, iż restrukturyzacją są również objęci przedsiębiorcy kwalifikujący się do udzielenia pomocy publicznej w oparciu o przepisy ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, co oznacza, że wśród adresatów ustawy oddłużeniowej należy uwzględnić – obok przedsiębiorców zdefiniowanych w ustawie Prawo działalności gospodarczej – również wszystkie te podmioty, które mieszczą się w definicji przedsiębiorcy publicznego. Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 20 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, pod pojęciem przedsiębiorcy publicznego rozumie się m.in. „innego przedsiębiorcę z udziałem mienia państwowego lub mienia jednostek samorządu terytorialnego”, a zatem w definicji tej mieszczą się zarówno publiczne placówki służby zdrowia, jak również szkoły publiczne i inne podmioty dysponujące mieniem państwowym lub samorządowym.

Należy jednak zauważyć, że w ustawie z 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1171), która weszła w życie z dniem 6 października 2002 r., a więc już po wejściu w życie ustawy o restrukturyzacji, dysponenci mienia państwowego lub mienia komunalnego zostali wyłączeni z definicji przedsiębiorcy publicznego. Zmiana ta w istotny sposób rzutuje na sytuację tych podmiotów. W celu uniknięcia sytuacji, w której z dobrodziejstwa ustawy restrukturyzacyjnej skorzystałyby jedynie te placówki, które złożyły wnioski o restrukturyzację przed 6.10.b.r., przyjmuje się, iż wszystkie podmioty spełniające kryterium określone w definicji przedsiębiorcy publicznego z ustawy z dnia 20 czerwca 2000 r., mogą ubiegać się o objęcie restrukturyzacją.

Dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące ww. ustawy znajdują się na stronach Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2002-11-13
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 7196 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.