nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

SKŁAD RADYSkład Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych
na lata 2013 – 2017Prezydium
1. prof. dr hab. Irena Wrońska,
zgłoszona przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie – Przewodnicząca
2. prof. dr hab. Piotr Małkowski,
zgłoszony przez Warszawski Uniwersytet Medyczny – Wiceprzewodniczący
3. dr Mariola Głowacka,
zgłoszona przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych – Sekretarz


Członkowie
1. mgr Halina Kalandyk,
zgłoszona przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
2. dr hab. Beata Karakiewicz, prof. PUM,
zgłoszona przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
3. prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska,
zgłoszona przez Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
4. prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak,
zgłoszona przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
5. dr Danuta Kunecka,
zgłoszona przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
6. dr Barbara Prażmowska,
zgłoszona przez Polskie Towarzystwo Położnych
7. prof. dr hab. Violetta Skrzypulec-Plinta,
zgłoszona przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
8. dr Robert Ślusarz,
zgłoszony przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych
9. mgr Paweł Witt,
zgłoszony przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Skład Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych
na lata 2009 - 2013


Prezydium
1. dr hab. Danuta Dyk,
zgłoszona przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki – Przewodnicząca
2. dr Grażyna Iwanowicz-Palus,
zgłoszona przez Polskie Towarzystwo Położnych – Wiceprzewodnicząca
3. mgr Jolanta Kolasińska,
zgłoszona przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Rozwoju Pielęgniarstwa Onkologicznego oraz uczelnię – Sekretarz


Członkowie
1. mgr Iwona Borchulska, zgłoszona przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
2. dr Grażyna Franek,
zgłoszona przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oraz uczelnię
3. dr Mariola Głowacka,
zgłoszona przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych
4. dr hab. Beata Karakiewicz,
zgłoszona przez uczelnię
5. prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska,
zgłoszona przez uczelnię
6. prof. dr hab. Zbigniew Kopański,
zgłoszony przez Małopolska Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych
7. dr hab. Grażyna Nowak-Starz,
zgłoszona przez uczelnię
8. dr Krystyna Radecka,
zgłoszona przez uczelnię
9. prof. dr hab. Maciej Wilczak,
zgłoszony przez uczelnię

Skład Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego
na lata 2005-2009.Prezydium
1. prof. dr hab. Irena Wrońska,
przedstawiciel uczelni – Przewodnicząca
2. prof. Piotr Małkowski,
przedstawiciel uczelni – Wiceprzewodniczący
3. dr Maria Kózka,
przedstawiciel uczelni – Sekretarz

Członkowie
1. mgr Iwona Borchulska,
przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
2. dr hab. Danuta Dyk,
przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
3. dr Janina Fetlińska,
przedstawiciel uczelni
4. dr Grażyna Franek,
przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
5. dr Grażyna Iwanowicz-Palus,
przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Położnych
6. mgr Jolanta Kolasińska,
przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
7. prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak,
przedstawiciel uczelni
8. dr Barbara Prażmowska,
przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Położnych
9. prof. dr hab. Maciej Wilczak,
przedstawiciel uczelni

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-03-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 19410 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.