nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Formularze do wypełnienia przez SP ZOZ nt. informacji dotyczącej obciążenia podatkiem VATMINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Budżetu,
Finansów i Inwestycji


Dyrektorzy
Samodzielnych Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej


Uprzejmie informujemy Państwa, że Minister Zdrowia analizując i monitorując zadłużenie jednostek ochrony zdrowia w 2002 r. podejmie czynności prawne skutkujące obniżeniem dotychczasowych stawek podatku od towarów i usług w zakresie ochrony zdrowia.

W tym celu należy oszacować skutki finansowe proponowanej regulacji, poprzez podanie informacji dotyczącej obciążenia naliczonym podatkiem VAT zawartym w cenach nabywanych towarów i usług wykorzystanych do świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia, który został wliczony w koszty jednostki.

Tabele zawierające dane zrealizowane na dzień 30.09.2002r. oraz przewidywane na dzień 31.12.2002 r. należy przekazać w terminie do 24 grudnia 2002 r., natomiast dane zrealizowane za IV kwartał 2002 r. w terminie do 15 lutego 2003 r.

Informacje należy przekazać w formie elektronicznej na adres: p.jaminski@mz.gov.pl oraz drogą pocztową na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa.


Jednocześnie uprzejmie proszę o przedstawienie w ww. terminach istotnych propozycji rozwiązań odnośnie stawek podatku VAT z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności przez jednostkę sporządzającą informacje.

W przypadku wątpliwości przy opracowaniu powyższych informacji należy kontaktować się z:
• Panią Haliną Michałkowską Zastępcą Dyrektora Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji tel. 63-49-522,
• Panią Urszulą Domaszewska Głównym Specjalistą w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji tel.63-49-224.

W załączniku:
plik w formacie *xls
plik w formacie *zip

- Tabela: zakupy towarów i usług w okresie 01.01.2002r. – 30.09.2002r. oraz informacje dodatkowe – termin nadsyłania do 24 grudnia 2002 r.
- Tabela: zakupy towarów i usług w okresie 01.10.2002r. – 31.12.2002r. oraz informacje dodatkowe – termin nadsyłania do 15 lutego 2003 r.

Objaśnienie

Do pkt II oraz pkt IV Informacje dodatkowe:

Przez słowo „wszystkich” rozumie się zakupy towarów i usług pozostałych, innych niż wymieniono w pkt I oraz pkt III poz. 1-6.Załączniki do dokumentu : vat.xls vat.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2002-11-26
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 8205 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.