nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Pismo Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Rektorów w sprawie przekazania informacji dot. trybu, liczby studentów oraz liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo w latach 2001-2006 r.MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament
Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Warszawa 9 stycznia 2006 r.MZ-NS-SP-079-5608-2/JP/06

I.M. RektorzyW związku z ustaleniami poczynionymi podczas spotkania Ministra Zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dot. trybu, liczby studentów oraz liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo w latach 2001-2006 r. zgodnie z załączonym wzorem.

Uprzejmie proszę o przesłanie w/w informacji do 30 stycznia br. Powyższe informacje przesłać można na adres Departamentu, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, faxem (0-22) 63-49-465 lub na adres e-mail: j.parkitna@mz.gov.pl

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż wzory załączników w formacie excel dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia w dziale Nauka i Kształcenie/ Pielęgniarki i położne/ Kształcenie przeddyplomowe/ Informacje i komunikaty.


Z poważaniem


DYREKTOR
Departamentu Nauki i Szkolnictwa
Wyższego

Roman Danielewicz
Wzory załączników pliki do pobrania
Realizacja kształcenia pielęgniarek i położnych
na poziomie licencjata w latach 2001-2006
Realizacja kształcenia pielęgniarek i położnych
na poziomie studiów magisterskich w latach 2001-2006
Realizacja kształcenia pielęgniarek i położnych
na poziomie studiów uzupełniających (pomostowych) w latach 2004-2006

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-01-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3334 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.