nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w związku z opublikowaniem ustawy z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnejKomunikat Ministerstwa Zdrowia w związku z opublikowaniem ustawy z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 75, poz. 518)


W Dzienniku Ustaw z dnia 4 maja 2006 r. opublikowana została ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, podpisana przez Prezydenta RP w kwietniu 2006 r., po stwierdzeniu przez Trybunał Konstytucyjny zgodności zakwestionowanego przepisu z Konstytucją RP. Zgodnie z art. 3 ustawy, wejdzie ona w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli 4 czerwca 2006 r.
W art. 2 ustawa określa termin dostosowania prowadzonej działalności do zawartych w niej wymogów do dnia 31 grudnia 2004 r. Z uwagi na niewykonalność ww. przepisu, nie może być on stosowany.
W związku z postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym, termin wskazany
w ustawie jest niemożliwy do dotrzymania, dlatego konieczne jest określenie nowego terminu, a także zmiana niektórych przepisów ustawy w celu ich dostosowania do obecnej sytuacji faktycznej i prawnej. Działania w tym zakresie zostały podjęte w trakcie trwającej
w Sejmie procedury kolejnej nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Zaproponowano, aby termin dostosowania prowadzonej działalności do przepisów ustawy określony został na 31 grudnia 2006 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-05-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8484 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.