nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat o realizacji programów profilaktycznychKomunikat

Stanowisko Rady ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych w sprawie realizacji programów profilaktycznych raka szyjki macicy i raka piersi.


W związku z faktem, że realizacja programów badań przesiewowych wczesnego wykrywania raka piersi oraz raka szyjki macicy wymaga generalnych zmian, działania Rady ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych i Ministerstwa Zdrowia będą zmierzały do wypracowania, w ciągu najbliższych 2-3 lat, właściwych ram organizacyjnych i standardów jakościowych dla realizacji przedmiotowych badań przesiewowych, koncentrując się w szczególności na:
Bezwzględnym egzekwowaniu od realizatorów badań przesiewowych spełnienia europejskich i światowych standardów jakościowych.
Bezwzględnym udziale lekarzy POZ i pielęgniarek środowiskowych w realizacji programów przesiewowych, w szczególności dotyczących raka szyjki macicy i raka piersi.
Bezwzględnym udziale patologa w ocenie materiału cytologicznego, pobieranego w ramach skryningów raka szyjki macicy.
Wprowadzeniu konieczności stosowania systemu Bethesda przy ocenie materiału cytologicznego.
Stałym podwyższaniu kryteriów jakości w stosunku do placówek realizujących badania przesiewowe.
Wypracowaniu mechanizmów aktywizujących środowisko lekarzy rodzinnych i pielęgniarki środowiskowe do udziału w profilaktyce raka piersi i szyjki macicy.
Usankcjonowaniu wykonywanie badań profilaktycznych wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy w ramach profilaktycznych badań okresowych pracowników.
Dążeniu do ciągłego zwiększania liczby badań profilaktycznych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Określeniu rygorystycznych warunków konkursowych dla wyłaniania realizatorów programów profilaktycznych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Upowszechnieniu programów profilaktycznych, w celu poprawy zgłaszalności kobiet do udziału w powyższych.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-05-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3136 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.