nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie możliwości wykorzystywania opakowań niezatwierdzonych po wydaniu nowego Świadectwa RejestracjiPODSEKRETARZ STANU
w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Nauman


GŁÓWNY INSPEKTOR
FARMACEUTYCZNY
Dorota Duliban


GIF-N-/832N/28/2002

KOMUNIKAT
z dnia 9 grudnia 2002 r.W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 27 grudnia 2001 r., podajemy do wiadomości, że w odniesieniu do produktów leczniczych i wyrobów medycznych, które zgodnie z ustawą z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz. U. Nr 105, poz. 452 z późn. zm.) podlegały postępowaniu rejestracyjnemu o przedłużenie ważności wpisu do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych, zezwala się na dalsze wykorzystywanie dotychczasowych materiałów opakowaniowych z możliwością posługiwania się nowym numerem Świadectwa Rejestracji bez konieczności umieszczania kodu EAN.UCC.

Powyższe ustalenia obowiązują do dnia 31.12.2003 r. i dotyczą tych materiałów opakowaniowych, które nie zostały znowelizowane i zatwierdzone po dniu wydania nowego Świadectwa Rejestracji.


Główny Inspektor Farmaceutyczny
/-/
Dorota DulibanPODSEKRETARZ STANU
/-/
Aleksander Nauman

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2002-12-09
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 5227 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.