nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla kandydatów pragnących podjąć naukę w szkołach policealnych w celu uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu medycznego.Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla kandydatów pragnących podjąć naukę w szkołach policealnych w celu uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu medycznego.


W związku z uzyskanymi przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia informacjami dotyczącymi wprowadzania w błąd osób pragnących podjąć naukę w szkołach policealnych w celu uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu medycznego, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje:
1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300) przez wykształcenie średnie medyczne należy rozumieć tytuł zawodowy nadawany absolwentom publicznych szkół medycznych i niepublicznych szkół medycznych o uprawnieniach szkół publicznych. W związku z powyższym informujemy, iż tylko ukończenie ww. szkół i otrzymanie dyplomu uzyskania tytułu zawodowego umożliwia uzyskanie wykształcenia dającego uprawnienia do uzyskania zatrudnienia w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
2. Wykaz zawodów medycznych właściwych dla Ministra Zdrowia określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860).
Przedmiotowe rozporządzenie określa także okres kształcenia, typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie. W związku z powyższym informujemy, iż ukończenie kształcenia w zawodach medycznych, zgodnych z nazwą zawodu wymienioną w ww. rozporządzeniu daje prawo do zatrudnienia w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego proponuje, aby osoby pragnące uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodów medycznych określonych w Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego (załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860), przed podjęciem nauki w danej szkole sprawdziły czy szkoła niepubliczna posiada uprawnienia szkoły publicznej w danym zawodzie medycznym, ujętym w ww. klasyfikacji. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) nadzór pedagogiczny zarówno nad policealnymi szkołami publicznymi jak i niepublicznymi sprawuje kurator oświaty. W celu uzyskania informacji, czy dana szkoła niepubliczna posiada uprawnienia szkoły publicznej do prowadzenia kształcenia w danym zawodzie należy skontaktować
się z kuratorium oświaty właściwym ze względu na miejsce, w którym znajduje się szkoła.


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-07-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 10520 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.