nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie interpretacji przepisów ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeńMINISTERSTWO ZDROWIA
Departament
Dialogu Społecznego

Warszawa, 24 sierpnia 2006 r r.
W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Departament Dialogu Społecznego przekazuje następujące stanowisko.

Art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń określa zasadę, według której ustala się maksymalną wysokość wzrostu wynagrodzenia danego pracownika.
Użyte w tym przepisie wyrażenie „w stosunku rocznym” odnosi się do wzrostu wynagrodzenia danego pracownika.
Zgodnie z art. 5 ust. 10 maksymalny wzrost wynagrodzenia danego pracownika nie może być wyższy niż 40% jego przeciętnego wynagrodzenia w ostatnim kwartale poprzedzającym wejście w życie ustawy.
Przykładowo, przy założeniu, że przeciętne wynagrodzenie danej osoby w ostatnim kwartale poprzedzającym wejście w życie ustawy stanowiło równowartość 2 000 zł, maksymalny wzrost wynagrodzenia może wynieść maksymalnie 800 zł (2000x40%= 800). Kierownik zakładu będzie mógł więc takiemu pracownikowi podwyższyć wynagrodzenie od dnia 1 października 2006 r. jednorazowo o 40% (800 zł) lub podwyższać mu wynagrodzenie wielokrotnie, przy zastrzeżeniu, że wzrost wynagrodzenia nie przekroczy 40% jego przeciętnego wynagrodzenia w ostatnim kwartale poprzedzającym wejście w życie ustawy.
Przepis art. 5 ust. 10 ustawy chroni więc przed sytuacją, w której powstałyby nadmierne dysproporcje we wzroście wynagrodzeń pracowników na skutek powyższej regulacji.

z poważaniem
Filip Grzejszczyk
Koordynator
Departamentu Dialogu Społecznego


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-08-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 15318 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.