nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Materiały prezentowane podczas konferencji
Czy można efektywnie zarządzać publicznym zakładem opieki zdrowotnejPrezantacja 1 - dotycząca kwestii restrukturyzacji finansowej – rezultatów i kierunków zmian.
Materiał przedstawił pan Piotr Warczyński,
Dyrektor Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia.


Prezantacja 2 - dotycząca struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, wyniku finansowego poszczególnych oddziałów, źródeł finansowania w latach 2004-2006, nowoczesnych metody zarządzania, zalet budżetowania, certyfikatów oraz wizji rozwoju szpitala.
Materiał przedstawiła pani Bożena Marcinkowska,
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie


Prezantacja 3 - dotyczaca charakterystyki organizacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L.Rydygiera w Krakowie w roku 2005, modeli zarzadzania w zakładach, a także głównych barier w osiąganiu wysokiej efektywności zarządzania wraz z rekomendacją.
Materiał przedstawił pan Krzysztof Kłos,
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. L.Rydygiera w Krakowie.


Prezantacja 4 - dotycząca składu organów spółki, kapitału zakładowego i zapasowego, stanu organizacyjnego Centrum, stanu zatrudnienia personelu medycznego, liczbę leczonych w poszczególnych oddziałach, a także założenia do działań na rzecz utrzymania i poprawy jakości w szpitalu, sytuację finansową Centrum i realizację założonych celów.
Materiał przedstawił pan Andrzej Bujanowski
Prezes Zarządu „Pro-Medica“ w Ełku Sp. z o.o.
i jednocześnie Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia w Ełku.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-10-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8064 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.