nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Minister Zdrowia spotkał się z przedstawicielkami środowiska pielęgniarek i położnychKomunikat


W dniu 17 października 2006 r. Minister Zdrowia spotkał się z przedstawicielkami środowiska pielęgniarek i położnych, które uczestniczyły w dniach 10-12 października br. w wizycie w Parlamencie Europejskim, promując polskie pielęgniarki i położne oraz prezentując te zawody na szczeblu europejskim, wspierając Rząd Polski w jego działaniach na rzecz zmiany postanowień Dyrektywy 2005/36/WE.
Tematem spotkania była kwestia uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek i położnych w UE.
Stronę społeczną w trakcie spotkania reprezentowały: Dorota Gardias, Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Longina Kaczmarska, wiceprzewodnicząca OZZPiP, Anna Tasak Przewodnicząca Okręgowej Rady PiP w Łodzi, Hanna Gutowska Przewodnicząca Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Ministerstwo Zdrowia reprezentowali przedstawiciele Departamentów:
Dialogu Społecznego, Współpracy Międzynarodowej i Pielęgniarek i Położnych
Przedstawiciele strony społecznej zdali relację z wizyty w Parlamencie Europejskim w Brukseli i przedstawili oczekiwania środowiska pielęgniarek i położnych:
Rząd Polski podejmie następujące działania:

1. wystąpi do Komisji Europejskiej o zmianę Dyrektywy 2005/36/EW w części dotyczącej uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek i położnych w UE, w wyniku czego powinny zostać uznane kwalifikacje wszystkich pielęgniarek i położnych,
2. doprowadzi do zmiany treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 w sprawie studiów uzupełniających tzw. pomostowych,
3. doprowadzi do pilnej nowelizacji ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku w części dotyczącej określenia daty 2010 roku, jako daty ostatniego naboru na tzw. studia pomostowe - data ta ma być usunięta,
4. wyda oświadczenie, że pielęgniarki i położne, które nie ukończą tzw. studiów pomostowych nie utracą w Polsce nabytych uprawnień zawodowych; znajdzie to odzwierciedlenie w zapisach nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, która musi wejść w życie nie później niż 24 października 2007 roku.

W wyniku spotkania ustalono:
ad.1 będą kontynuowane rozpoczęte w dniu 7 września 2005 konsultacje techniczne z Komisją Europejską, których celem jest opracowanie wniosku w sprawie zmiany ww. Dyrektywy; Minister Zdrowia wystąpi do Rady Ministrów o podjęcie działań politycznych w celu zmiany Dyrektywy 2005/36/WE, dla zapewnienia uznawania kwalifikacji zawodowych wszystkich polskich pielęgniarek i położnych w UE.
ad.2 do połowy listopada br. zostanie opracowany projekt zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie tzw. studiów pomostowych; Minister Zdrowia wystąpi do Rady Ministrów z wnioskiem o podjęcie działań zgodnie z wymaganą w tym przypadku procedurą uzgodnieniową,
ad.3 Minister Zdrowia wystąpi do Rady Ministrów o pilną nowelizację ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.,
ad.4 Minister Zdrowia wystąpi do Rady Ministrów o wydanie oświadczenia o zachowaniu przez pielęgniarki i położne nabytych w Polsce uprawnień zawodowych.

Ponadto ustalono:

Minister Zdrowia przedstawi stanowisko w sprawie równoważności uprawnień zawodowych absolwentów dotychczasowych systemów kształcenia (liceów medycznych, szkół policealnych, pomaturalnych) oraz absolwentów wyższych szkół zawodowych.

Minister Zdrowia powoła Doradcę ds. uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w UE wskazanego przez obecne na spotkaniu przedstawicielki środowiska pielęgniarek i położnych.Minister Zdrowia
Prof. Zbigniew Religa
Przewodnicząca OZZPiP
Dorota Gardias

Wiceprzewodnicząca OZZPiP
Longina Kaczmarska

Przewodnicząca ORPiP w Łodzi
Anna Tasak

Przewodnicząca WOIPiP
Hanna GutowskaWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-10-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8643 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.