nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie prac nad rozporządzeniamiW Ministerstwie Zdrowia przygotowywane są zmiany trzech rozporządzeń Ministra Zdrowia:

z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka
(Dz.U. Nr 27, poz. 232),
z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania
(Dz.U. Nr 153, poz. 1782),
z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi
(Dz.U. Nr 153, poz. 1783).

Projekty regulują problem zgłoszenia urodzenia oraz możliwości pochowania dziecka, w przypadku martwego urodzenia przed upływem 22 tygodnia ciąży. Przygotowane zmiany wynikają z faktu, iż obecnie w porządku prawnym istnieją dwie różne definicje „martwego urodzenia”- inna na potrzeby akt stanu cywilnego i inna w zakresie dokumentacji medycznej. Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688) urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni. Wydane na podstawie ww. ustawy, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka (Dz.U. Nr 27, poz. 232) definiuje żywe urodzenie oraz zgon płodu (urodzenie martwe), przy czym obowiązek zgłoszenia urodzenia martwego nie jest ograniczony czasem trwania ciąży. Rozwiązanie to powoduje określone konsekwencje prawne i finansowe, np. urlop i zasiłek macierzyński także w przypadku poronienia we wczesnym okresie ciąży. Każdy taki przypadek powinien być zgłaszany jako martwe urodzenie. Zaś w przypadku przepisów dotyczących dokumentacji medycznej obok urodzenia żywego istnieje rozróżnienie – urodzenia martwego oraz poronienia, a kryterium tego rozróżnienia stanowi 22 tydzień ciąży. W tej sytuacji, to samo zdarzenie może być traktowane jako urodzenie martwe według przepisów o zgłoszeniu urodzenia dziecka, a według przepisów o dokumentacji – jako poronienie. Niespójność przepisów powoduje w praktyce niejednolite postępowanie szpitali. Niektóre z nich – kierując się przepisami rozporządzenia o dokumentacji medycznej –odmawiają zgłoszenia „martwego urodzenia” np. w 21 tygodniu ciąży, inne zgłaszają takie przypadki, jako martwe urodzenie.

W związku z powyższym w przygotowanych zmianach proponuje się ujednolicenie pojęcia „martwe urodzenie” w przepisach o dokumentacji medycznej oraz w przepisach o zgłoszeniu urodzenia dziecka, co oznacza, iż zgłoszeniu będzie podlegało urodzenie, które nastąpiło powyżej 22 tygodnia ciąży.
Rozwiązanie to nie będzie miało wpływu na możliwość pochowania dziecka przez osoby bliskie. Prawo takie nie powinno być ograniczone nawet w tych przypadkach, gdy według kryteriów medycznych nastąpiło poronienie, a nie urodzenie martwe. Służyć temu ma dokonanie stosownych zmian w przepisach rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi oraz w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania. Karta zgonu będzie wypełniana dla dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży, na wniosek osób uprawnionych do pochowania.
Stanowczego podkreślenia wymaga fakt, iż projektowane rozwiązania wychodzą naprzeciw potrzebom rodziców, stwarzają gwarancje prawne dla możliwości pochowania martwego dziecka bez względu na okres trwania ciąży, także w przypadku poronienia, jeżeli rodzice wyrażają taką wolę. Celem regulacji nie jest odbieranie „prawa istnienia” tym dzieciom, przeciwnie - przepisy tworzą regulacje pozwalającą na dokonanie pochówku dziecka, co jest uznaniem i uszanowaniem jego istnienia.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-11-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 13187 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.