nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Oświadczenie Dyrektora Generalnego GIFGŁÓWNY INSPEKTORAT
FARMACEUTYCZNY
DYREKTOR GENERALNY
Helena Felisiak
GIF-DG- 093-64/06

Warszawa, 10 listopada 2006 r.
Szanowni Państwo,

  W związku z zarzutem postawionym przez Zarząd Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa S.A. w Jeleniej Górze oraz Związek Zawodowy pracowników Przedsiębiorstwa, Główny Inspektor Farmaceutyczny uprzejmie informuje, iż decyzja z dnia 11 października 2006 r., Nr 23/WS/2006, sygn. GIF-N-N-4620-23/MM/2006, wstrzymująca w obrocie na terenie całego kraju produkt leczniczy CORHYDRON 250, nr serii 010705, przesłana została do Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa S.A. w Jeleniej Górze faxem na nr 075 7524455, jeszcze tego samego dnia, tj. 11 października o godz. 15.34.
  Ponadto decyzja została w dniu 13 października 2006 r. przesłana za zwrotnym poświadczeniem odbioru na adres firmy.
  Decyzję odebrano – zgodnie ze zwrotnym poświadczeniem odbioru - w dniu 19 października 2006 r.
  Również decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 31 października 2006 r., Nr 53/WC/2006, sygn. GIF-N-N/4630-53/2006, wycofująca z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy CORHYDRON 250, nr serii 010705, przesłana została do Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa S.A. w Jeleniej Górze faxem na nr 0756433725, jeszcze tego samego dnia , tj. 31 października 2006 r. o godz. 16.42.
  Dodatkowo decyzja została przesłana na adres firmy w dniu 2 listopada 2006 r. za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Do chwili obecnej brak zwrotnego poświadczenia odbioru.
  Wskazane decyzje zostały doręczone do Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa S.A. w Jeleniej Górze, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy więc uznać je za skutecznie doręczone.
  Zarzut postawiony przez Zarząd Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa S.A., oraz Związek Zawodowy Pracowników należy uznać w związku z powyższym, za całkowicie nieuzasadniony.
  Ponadto podkreślić należy, iż w dniu 9 listopada 2006 r. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A przesłało do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, godz. 10.17, Raport sporządzony w dniu 3 listopada 2006 r. o podjętych działaniach zabezpieczających w sprawie wycofania z obrotu produktu leczniczego, powołując się na decyzję Głównego Inspektora farmaceutycznego z dnia 31 października 2006 r., Nr 53/WC/2006. We wskazanym raporcie firma nadmieniła również, iż zostały podjęte stosowne działania wynikające z otrzymanej wcześniej decyzji z dnia 11 października 2006 r. Nr 23/WS/2006 wstrzymującej w obrocie produkt leczniczy CORHYDRON 250, nr serii 010705.
  Tym bardziej niezrozumiały jest zarzut niedoręczenia wymienionych decyzji.

Helena FelisiakZałaczniki do oswiadczenia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-11-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8484 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.