nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Informacja o kursie nt.: „Ochrona radiologiczna pacjenta w rentgenodiagnostyce”Informacja o kursie nt.:

„Ochrona radiologiczna pacjenta w rentgenodiagnostyce”


organizator: Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
ul. Św. Teresy 8
91 348 Łódź
www.kcor.gov.pl


podstawa prawna: Ministra Zdrowia z 25.08.2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2005, nr 194, poz. 1625)


zakres: zgodny z załącznikiem nr 3 do rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25.08.2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2005, nr 194, poz. 1625)


uczestnicy: lekarze posiadający specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej, lekarze będący w trakcie takiej specjalizacji, technicy elektroradiologii oraz inne osoby wymienione w rozporządzeniu, które chcą ukończyć część ogólną szkolenia.


potwierdzenie uczestnictwa: dla wszystkich uczestników – zaświadczenie o ukończeniu kursu z informacją o liczbie naliczonych punktów edukacyjnych;dla osób uczestniczących w całym szkoleniu – certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu testowego.


forma zajęć: sobota – niedziela (3 weekendy)


termin:
- 03-04.03, 10-11.03, 17-18.03.2007 kurs 2/2007;
- 12-13.05, 19-20.05 i 26-27.05.2007 kurs 3/2007;
- 09-10.06, 16-17.06 i 23-24.06.2007 kurs 4/2007;
- 08-09.09, 15-16.09 i 22-23.09.2007 kurs 5/2007;
- 06-07.10, 13-14.10 i 20-21.10.2007 kurs 6/2007;
- 01-02.12, 08-09.12 i 15-16.12.2007 kurs 7/2007.


kierownik naukowy: prof. Jerzy Jankowski


miejsce: Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia,
ul. Św. Teresy 8,
91-348 Łódź


koszt uczestnictwa: zależny od zakresu uczestnictwa (patrz formularz zgłoszenia)


potwierdzenie uczestnictwa: odpowiednio do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu, poprzez wpłatę na konto Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia sumy wynikającej z zakresu uczestnictwa z dopiskiem „udział w kursie .../2007” oraz odesłanie na adres organizatora wypełnionego zgłoszenia.


konto: NBP O/O Łódź nr 33101013710015151372000000

Sekretariat kursu: Agata Lesiak, Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia,
tel./fax: (042)6314509,
e-mail: kursy@kcor.gov.pl


UWAGI:
1. W przypadku braku dostatecznej liczby uczestników (min. 40 osób) kurs nie odbędzie się, a dokonane wpłaty na kurs zostaną zwrócone.
2. Osoby wyrażające chęć zakwaterowania proszone są o zgłoszenie tego faktu do Sekretariatu kursu w terminie do 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu


kalendarza kursów w roku 2007
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-01-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 19635 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.