nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Stanowisko Rady Naukowej przy Ministrze ZdrowiaStanowisko Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia
przyjęte na VII. Posiedzeniu Plenarnym
w dniu 7 maja 2007 r.Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia wyraża swoje głębokie zaniepokojenie utrzymującą się negatywną kampanią propagandową skierowaną przeciwko środowisku medycznemu.

Przedwczesne i nieudowodnione oskarżenia o najcięższe przestępstwa mają swój negatywny skutek społeczny. Lekarz musi być wolny od tego typu nacisków i oskarżeń, aby mógł ratować śmiertelnie chorych ludzi. Publiczne stawianie nieuzasadnionego zarzutu uśmiercania ludzi jest czynem brutalnym, niegodnym i ma wpływ na to, czy i jakie próby ratowania życia człowieka lekarz będzie podejmował.

Bardzo niebezpieczne dla oczywistych potrzeb chorego, jak i z punktu widzenia społecznego jest nazywanie eksperymentem leczniczym procedury, która jest od jakiegoś czasu stosowana, będąc jednocześnie stale doskonaloną. Jednocześnie trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że rzucając cień na przeprowadzony zgodnie z prawem eksperyment leczniczy nie baczy się na to, jak wielu ludzi dzięki takiemu postępowaniu nadal cieszy się życiem. To z takich postępowań, nawet w przypadku braku oczekiwanych efektów na początku, rodzą się nowe metody lecznicze, ratujące potem życie tysiącom ludzi.

Serie ataków na specjalistów z zakresu przeszczepiania organów, podejmujących się leczenia takim sposobem chorób bezpośrednio zagrażających życiu są społecznie szkodliwe i wręcz samobójcze. W ten sposób niszczy się polską transplantologię. Niech o tym świadczy fakt znacznego zmniejszenia liczby tego typu zabiegów w ostatnim okresie i również znaczne zmniejszenie liczby narządów dostępnych do przeszczepienia. W styczniu tego roku przeszczepiono w Polsce 76 nerek i 22 wątroby, ale już w marcu było tylko 44 zabiegi dotyczące nerek i 11 przeszczepów wątroby. Tymczasem krajowa lista oczekujących na przeszczepy to 1624 osoby.

Kto odpowie za śmierć ludzi, którzy mieli jeszcze szansę życia?

Jednocześnie zwracamy się z apelem do lekarzy aby nie odmawiali swojego udziału w zespołach orzekających o śmierci mózgu.

Do społeczeństwa apelujemy o gotowość oddawania organów do dyspozycji transplantologów bez względu na kierowane pod adresem tego środowiska nieudowodnione pomówienia.

Za bardzo ważne uważamy przygotowanie przez zespół specjalistów i wyemitowanie w środkach przekazu, szczególnie w stacjach TV ( najlepiej z udziałem osób po przeszczepach oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych) programów edukujących społeczeństwo o znaczeniu dla ratowania życia ludzkiego zabiegów transplantacyjnych, ich charakteru, konsekwencji i uregulowań prawnych w tym zakresie.


Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia

Prof.zw.dr hab.dr h. c. Maciej Latalski
PRZEWODNICZĄCY


Załączniki do dokumentu : stanowiskorady_11052007.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-05-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2399 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.