nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Minister Zdrowia podpisał rozporządzenia sprawie recept lekarskich oraz w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez aptekiWarszawa, 18 maja 2007 r.KOMUNIKAT


W dniu 17 maja br. Minister Zdrowia podpisał rozporządzenia:
1. W sprawie recept lekarskich,
2. Zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych,


Do najbardziej istotnych zmian wprowadzanych w nowym rozporządzeniem w sprawie recept lekarskich należą:
Obowiązek umieszczania na każdej recepcie z lekiem refundowanym numeru PESEL pacjenta. Umożliwi to jednoznaczną identyfikację pacjenta oraz monitorowanie ilości przepisywanych leków konkretnemu pacjentowi.
Wprowadzenie możliwości wypisywania, podczas jednej wizyty pacjenta w gabinecie lekarskim, trzech recept na trzy kolejne miesięczne kuracje (recepta odnawialna).
Zrezygnowanie z recept wystawianych na kuponie dołączonym do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej (RUM). Zastosowano przepis przejściowy, gdzie recepty wystawiane na takich kuponach mogą być realizowane do dnia 31 grudnia 2008 r.
Odstąpienie od możliwości drukowania recept przez Narodowy Fundusz Zdrowia z pozostawieniem możliwości wydawania upoważnionym podmiotom zakresów liczb mających służyć jako numery recept. Dotychczasowa metoda pozyskiwania druków recept z Funduszu będzie możliwa do dnia 31 grudnia 2007 r.

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych wynika z konieczności dostosowania informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki do zmian dokonanych w rozporządzeniu sprawie recept lekarskich.

Obydwa rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-05-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 11526 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.