nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia dotyczące obecności w pracy strajkujących pracownikówMinisterstwo Zdrowia wyjaśnia, że art. 17 ustawy z dnia 23 maja 1991r.o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U.Nr 55, poz. 236, z późn. zm.) zawierający definicję strajku na potrzeby powołanej powyżej ustawy stanowi jednoznacznie, że strajk polega na zbiorowym powstrzymaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązywania sporu zbiorowego pracowników.

Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika więc jednoznacznie, iż w pojęciu strajku mieści się jedynie powstrzymanie od wykonywania pracy, a nie powstrzymanie się od przebywania w pracy.

Na takie rozumienie przepisów wskazuje również art. 23 tej ustawy dotyczący uprawnień pracownika uczestniczącego w strajku. Pomimo, że strajkujący pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się mu do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy, pracownik taki zachowuje również prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz innych uprawnień ze stosunku pracy.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-05-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6876 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.