nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Informacja o kończeniu postępowania restrukturyzacyjnegoW związku ze zbliżającymi się terminami do zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego uprzejmie przypominamy, iż zakład opieki zdrowotnej biorący udział w procesie restrukturyzacji finansowej w terminie 24 miesięcy od dnia wydania decyzji o warunkach restrukturyzacji powinien przedłożyć organowi restrukturyzacyjnemu:

1. Oświadczenia o:
zrealizowaniu ugody zawartej z wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych w zakresie określonym w art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dokonaniu spłaty wierzytelności, o których mowa w art. 13 ust. 2 (o ile jest prowadzone postępowanie w sprawie restrukturyzacji zobowiązań cywilnoprawnych);
oraz o zaspokojeniu roszczeń pracowników wynikających z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw lub o wykonaniu ugód, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w zakresie określonym w art. 17 ust. 2 pkt 1,
w przypadku gdy indywidualne roszczenia pracowników wynikające z tzw. „ustawy 203” podlegają spłacie, spłaty tej dokonuje się do dnia wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji.

2. Zaświadczenia o:
nieposiadaniu zaległości z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (zaświadczenie od ZUS);
nieposiadaniu zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych powstałych przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz po dniu 31 grudnia 2004 r. (zaświadczenia od ZUS, PFRON, Urzędu Skarbowego, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),

- warunek o nieposiadaniu zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych uznaje się za spełniony, jeżeli zobowiązania te wraz z odsetkami za zwłokę, nieobjęte postępowaniem restrukturyzacyjnym (powstałe przed 1 stycznia 1999 r. lub po 31 grudnia 2004 r.), zostaną przed dniem wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji rozłożone na raty albo terminy ich zapłaty zostaną odroczone na zasadach określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych zobowiązań.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-06-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4057 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.