nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat po spotkaniu Ministra Zdrowia z przedstawicielami związków zawodowych oraz samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowiaKomunikat
po spotkaniu Ministra Zdrowia z przedstawicielami związków zawodowych oraz samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowia
w dniu 4 lipca 2007 r.


W trakcie spotkania strony uzgodniły treść projektu nowelizacji ustawy podwyżkowej z 22 lipca 2006 r.
1. Projekt gwarantuje pracownikom ochrony zdrowia utrzymanie wynagrodzeń na poziomie uwzględniającym dotychczasowe podwyżki oraz wprowadzenie mechanizmu zwiększania płac wraz ze wzrostem wartości kontraktów zawieranych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.
2. Projekt przewiduje utrzymanie w roku 2008 odrębnego strumienia środków na zachowanie poziomu wynagrodzeń osiągniętego na mocy ustawy podwyżkowej.
3. Projekt zobowiązuje pracodawców do włączenia podwyżek do wynagrodzenia zasadniczego, pod warunkiem, że ogólna kwota przeznaczona na wzrost wynagrodzeń z pochodnymi nie przekroczy kwoty uzyskanej od NFZ a przeznaczonej na wynagrodzenia.
4. Projekt likwiduje dysproporcje w wysokości środków przekazywanych na podwyżki poprzez podwyższenie wskaźników udziałów kosztów pracy w kosztach świadczeń zdrowotnych dla szpitali, w których koszty pracy były dotąd zaniżone.
5. Projekt wprowadza rozszerzoną kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz organów założycielskich nad realizacją ustawy w zakładach opieki zdrowotnej.
6. Strony zgłosiły konieczność podwyższenia wynagrodzeń lekarzy stażystów i rezydentów oraz zwiększenia liczby miejsc rezydenckich.
7. Strony zgłosiły konieczność podwyżki dla pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej działających w formie jednostek lub zakładów budżetowych.
8. Strony ustaliły, iż kolejne spotkanie odbędzie się 5 lipca br. o godz. 13.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-07-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7171 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.