nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat po spotkaniu Ministra Zdrowia z przedstawicielami związków zawodowych oraz samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowiaKomunikat
po spotkaniu Ministra Zdrowia z przedstawicielami związków zawodowych oraz samorządów zawodowych działających
w ochronie zdrowia
w dniu 10 lipca 2007 r.W dniu 10 lipca 2007 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy ulicy Limanowskiego 23 w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Ministra Zdrowia z przedstawicielami organizacji związkowych i samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowia.
W trakcie spotkania przyjęto następujące ustalenia:
1) Rząd zobowiązuje się skierować pilnie do Parlamentu projektu nowelizacji ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń, tak aby mógł być rozpatrzony na pierwszym posiedzeniu Sejmu po przerwie wakacyjnej.
Jednocześnie Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz poseł na Sejm RP został zobowiązany do zgłoszenia podczas pierwszego czytania projektu ustawy poprawki przedłożonej w trakcie dzisiejszego spotkania przez Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Projekt gwarantuje:
utrzymanie przekazywania przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków finansowych świadczeniodawcom na finansowanie wzrostu wynagrodzeń, który miał miejsce w 2007 r. na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r.;
zobowiązanie pracodawców do włączenia podwyżek do wynagrodzenia zasadniczego, pod warunkiem, że ogólna kwota przeznaczona na wzrost wynagrodzeń z pochodnymi nie przekroczy kwoty uzyskanej od NFZ a przeznaczonej na wynagrodzenia;
wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego sukcesywny wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Rozwiązanie znajdzie zastosowanie od dnia wejścia w życie ustawy w każdym przypadku wzrostu kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy, o ile nowa umowa i umowa poprzednia będą dotyczyć tego samego rodzaju lub zakresu świadczeń opieki zdrowotnej;
wyrównanie dysproporcji w wynagrodzeniu – w stosunku do osób zatrudnionych w szpitalach utworzonych przez gminy i powiaty oraz u świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.
2) Rząd gwarantuje zapewnienie w projekcie ustawy budżetowej środków finansowych umożliwiających podwyższenie o 30% wynagrodzeń lekarzy stażystów i rezydentów oraz zwiększenie liczby miejsc rezydenckich.
3) Minister Zdrowia wystąpi do Ministra Finansów o zapewnienie w projekcie ustawy budżetowej środków finansowych umożliwiających podwyższenie wynagrodzeń pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa.
4) Po przeprowadzeniu analizy prawnej możliwości zawarcia układu zbiorowego pracy w ochronie zdrowia zgodnie z wnioskiem złożonym przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy strona rządowa przedstawiła stanowisko, zgodnie z którym w obecnie obowiązującym stanie prawnym jego zawarcie nie jest możliwe. Minister Pracy i Polityki Społecznej zobowiązuje się do przygotowania propozycji zmian legislacyjnych umożliwiających zawarcie układu zbiorowego pracy lub równoważnego porozumienia, umożliwiającego określenie zasad i terminów realizacji postulatów OZZL w zgodzie z Konstytucją RP, Europejską Kartą Społeczną oraz konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-07-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6678 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.