nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie zawierania umówKomunikat
Ministerstwa Zdrowia
w sprawie zawierania umów, o których mowa w art.35 ust.10b pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.)


W związku z licznymi wątpliwościami, informuje się, iż do zawierania w imieniu Skarbu Państwa umów, o których mowa w art.35 ust.10b pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.) jest uprawniony Minister Zdrowia.
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które wystąpią o zawarcie ww. umowy powinny przedłożyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie o wysokości roszczenia zakładu wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, Skarbu Państwa lub innej jednostki sektora finansów publicznych z tytułu zobowiązań zakładu wobec pracowników wynikających z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.);
2) dokument potwierdzający wysokość ww. roszczenia (obejmującego kwotę główną i odsetki), w tym np.:
a) przedsądowe wezwanie do zapłaty omawianych roszczeń,
b) odpis pozwu,
c) ugodę z pracownikami, o której mowa w art. 17 ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
3) ostateczną decyzję o warunkach restrukturyzacji;
4) zaświadczenie Banku Gospodarstwa Krajowego o dokonaniu spłaty odsetek z tytułu pożyczki lub odsetek z tytułu pożyczki i zwiększenia pożyczki, uzyskanych na podstawie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, iż w świetle art. 35 ust. 10g ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, umowy o zrzeczenie się roszczeń mogą być zawierane do dnia 31 sierpnia 2007 r.Umowa plik do pobrania
w formacie rtf
w formacie pdf


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-07-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4138 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.