nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie standardów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia kierunku fizjoterapiaK O M U N I K A T
Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia kierunku fizjoterapiaDepartament Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, iż od dnia 1 października 2007 r. kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia kierunku fizjoterapia odbywa się w oparciu o standardy kształcenia, stanowiące załącznik nr 33 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.

Zgodnie z zaleceniami ww. standardów programy nauczania i plany studiów na kierunku fizjoterapia powinny uwzględniać Wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii (World Confederation for Physical Therapy – WCPT). Zaleca się także, aby praktyki były organizowane zgodnie z wytycznymi WCPT, zarówno w zakresie programu jak i czasu ich trwania.

W załączeniu Wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii:
EUROPEJSKA DEKLARACJA STANDARDÓW FIZJOTERAPII
wersja ostateczna przyjęta na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym w dn. 4 czerwca 2003 r. w Barcelonie
DEKLARACJA POLITYKI EDUKACJI
przyjęta na Zgromadzeniu Ogólnym w dn. 13-15 maja 2004 r. w Limassol na Cyprze

Jednocześnie Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, iż informacje na temat zasad i wytycznych kształcenia w dziedzinie fizjoterapii oraz standardów wykonywania zawodu fizjoterapeuty dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Regionu Światowej Konfederacji Fizjoterapii: www.physio-europe.org


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-08-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6250 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.