nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie o wynikach przetargu na realizację usług badawczych z zakresu medycyny pracyOgłoszenie o wynikach przetargu w trybie art. 70 1 Kodeksu cywilnego na realizację usług badawczych z zakresu medycyny pracy


Minister Zdrowia uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie art. 70 1 Kodeksu cywilnego na realizację usług badawczych z zakresu medycyny pracy, wybrane zostały następujące oferty usług do realizacji w 2007 r. na łączną kwotę 550.396,00 zł.

LP Propozycja usługi Proponowana cena usługi w złotych Wykonawca
1 „Opracowanie i upowszechnienie metod promocji zdrowia, dostosowanych do specyficznych potrzeb pracujących o niskim poziomie wykształcenia”. 146 147,00 IMP w Łodzi
2 „Zagrożenia zdrowia kierowców pojazdów silnikowych związane ze szkodliwymi i uciążliwymi warunkami środowiska pracy”. 89 459,00 IMP w Łodzi
3 „Ochrona pracowników zakładów gospodarki odpadami przed negatywnymi skutkami zdrowotnymi narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne”. 39 980,00 IMP w Łodzi
4 „Profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze w środowisku pracy leśników i rolników – opracowanie popularno – naukowe w postaci broszury przeznaczonej dla ww. środowisk”. 50 000,00 IMW w Lublinie
5 „Biologiczne czynniki szkodliwe występujące w różnych grupach zawodowych”. 62 750,00 IMW w Lublinie
6 „Wykonanie ulotek dla realizacji programu profilaktyczno – zdrowotnego pt. Przeciwdziałanie chorobom wynikającym z obciążeń fizycznych i niewłaściwych stereotypów ruchowych”. 20 750,00 IMW w Lublinie
7 „Ocena częstości występowania i czynników ryzyka chorób układu krążenia w populacji kierowców autobusów miejskich”. 65 910,00. IMPiZŚ w Sosnowcu
8 „Wytyczne do oceny narażenia i profilaktyki zawodowych uszkodzeń zdrowia pracowników budownictwa drogowego”. 75 400,00 IMPiZŚ w SosnowcuZałączniki do dokumentu : zal_kon_mp_21092007.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-09-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5802 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.