nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 



Głównym celem seminarium będzie przedstawienie postępu w realizacji celów projektowych skupionych wokół tematyki zwiększania przejrzystości w procesie podejmowania decyzji refundacyjnych.
Seminarium będzie stanowić także okazję do dyskusji i wymiany poglądów w tym zakresie.
Zaprezentowane będą także przyszłe zadania przewidziane do realizacji do końca Projektu (luty 2008).

W seminarium wezmą udział osoby zaangażowane w Projekt ze strony polskiej i francuskiej, w tym zwłaszcza przedstawiciele Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, Agencji Oceny Technologii Medycznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia oraz ośrodków akademickich współpracujących z Agencją Oceny Technologii Medycznych w zakresie ocen HTA, a także przedstawiciele samorządów medycznych oraz organizacje i stowarzyszenia zrzeszające przedstawicieli branży farmaceutycznej.

Jednocześnie w ramach seminarium eksperci międzynarodowi przedstawią prezentacje związane tematycznie z Projektem.



( Program seminarium)





Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-09-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4767 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.