nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie spotkania z dyrektorami Kas Chorych i przewodniczącymi rad Kas ChorychWarszawa, dnia 7 lutego 2003 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA

RZECZNIK PRASOWY MINISTRA ZDROWIA
Renata FurmanKOMUNIKAT


W dniu 7 lutego 2003 r. z inicjatywy Ministra Zdrowia Marka Balickiego w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie z dyrektorami Kas Chorych i przewodniczącymi rad Kas Chorych. Rozmowy dotyczyły zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w 2003 r.
Spotkanie poprzedziły konsultacje Ministra Zdrowia z organizacjami świadczeniodawców, związkami i samorządami zawodowymi ochrony zdrowia, dotyczące kontraktowania świadczeń do końca 2003 r.
W wyniku rozmów i konsultacji, biorąc pod uwagę zbliżający się przewidywany termin wejścia w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, w celu utrzymania bezpieczeństwa pacjentów i zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym, Minister Zdrowia, upoważniony na mocy ustawy z dn. 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. tj. z 1999 r. Nr 82 poz. 928 z pózn. zm.) do kierowania działem zdrowia, w tym do określania zasad organizacji opieki zdrowotnej oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń leczniczych, zwrócił się do przewodniczących rad Kas Chorych i dyrektorów Kas Chorych o podjęcie działań zmierzających do przedłużenia do końca 2003 r. terminów obowiązywania umów zawartych z poszczególnymi świadczeniodawcami.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-02-07
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4935 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.