nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie informacji o przypadkach nieprawidłowości, dotyczących organizacji i sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, a także o braku mechanizmów koordynujących działania zakładów opieki zdrowotnej w tym zakresie...Renata Furman
rzecznik prasowy Ministra Zdrowia


Komunikat

    W ostatnich tygodniach do opinii publicznej docierały informacje o przypadkach nieprawidłowości, dotyczących organizacji i sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, a także o braku mechanizmów koordynujących działania zakładów opieki zdrowotnej w tym zakresie. Podobne sygnały otrzymywał również Minister Zdrowia.
    Wobec ogromnego znaczenia prawidłowości udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, Minister Zdrowia Marek Balicki podjął natychmiastowe i zdecydowane działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.
    Działając na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej (DzU nr 91 poz. 408 z późn. zm.), Minister Zdrowia Marek Balicki w dniu 10 lutego 2003 r. powołał komisję, która zbada organizację i sposób udzielania wyżej wymienionych świadczeń. Komisja obejmie swoim działaniem kilkanaście zakładów opieki zdrowotnej z terenu kilku województw, wśród nich także te, gdzie miały miejsce opisane przez media przypadki.
    Na czele komisji stoi podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, p. Andrzej Kosiniak-Kamysz. W skład komisji, oprócz pracowników Ministerstwa Zdrowia, wchodzą konsultanci krajowi w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, kardiologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, medycyny ratunkowej, położnictwa i ginekologii, pediatrii oraz neurologii, a także członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej. Komisja w terminie 40 dni przedstawi Ministrowi Zdrowia raport zawierający sprawozdanie z przeprowadzonych działań, ocenę organizacji i sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia oraz wnioski wraz z propozycjami ewentualnych rozwiązań systemowych.
    Niezależnie od powyższego, Minister Zdrowia oczekuje, że do 28 lutego br. wojewodowie przedstawią wyniki działań kontrolnych, przeprowadzonych w związku z pismem Ministerstwa Zdrowia zawarty w piśmie z dnia 17 stycznia 2003 r., w tych zakładach opieki zdrowotnej, w których w ramach programu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego powinny zostać uruchomione szpitalne oddziały ratunkowe.
    O wynikach prac komisji oraz innych ustaleniach, a także o wszystkich podjętych działaniach, związanych z udzielaniem przez zakłady opieki zdrowotnej świadczeń zdrowotnych w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, Ministerstwo Zdrowia poinformuje opinię publiczną.
    Minister Zdrowia przypomina, że misją publicznego systemu opieki zdrowotnej jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkim obywatelom, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Minister Zdrowia wyraża uznanie wszystkim pracownikom służby zdrowia oraz innych służb publicznych, w tym Państwowej Straży Pożarnej, którzy nierzadko w trudnych warunkach i z pełnym poświęceniem udzielają pomocy ludziom znajdującym się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.


Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2003 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-02-10
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4066 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.