nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychRzecznik Prasowy Ministra Zdrowia
Renata Furman

KOMUNIKAT
w sprawie postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.


W dniu 13 lutego 2003 r. Komisja Konkursowa ustaliła wyniki konkursu na stanowisko Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 20 lutego 2003 r. Przewodniczący Komisji Konkursowej przedstawił Ministrowi Zdrowia wyniki postępowania konkursowego wskazujące jako kandydata na stanowisko Prezesa Urzędu p. Piotra Mierzejewskiego. W dniu dzisiejszym minister zdrowia Marek Balicki, po szczegółowej analizie przedłożonej mu dokumentacji oraz zapoznaniu się z całokształtem sprawy postanowił nie powoływać p. Piotra Mierzejewskiego na stanowisko Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ogłosił nowe postępowanie konkursowe. Termin rozpoczęcia nowego konkursu zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu.
Jednocześnie Minister Zdrowia odwołał p. Piotra Mierzejewskiego ze stanowiska kierownika Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i powołał na to stanowisko dr. nauk farm. p. Waldemara Zielińskiego, wieloletniego pracownika Biura Rejestracji Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych, w latach 2001 – 2002 p.o. kierownika Biura, a od grudnia 2002 r. pracownika Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Dr Waldemar Zieliński będzie pełnił funkcję kierownika Urzędu do czasu powołania Prezesa w drodze postępowania konkursowego.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-02-21
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 5924 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.