nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat ze spotkania z Konsultantami Krajowymi i Wojewódzkimi w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwaKomunikat
ze spotkania z Konsultantami Krajowymi i Wojewódzkimi w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa, które odbyło się 11 grudnia 2007 r., w Sali Kinowej w Ministerstwie Zdrowia.


Spotkanie zostało zorganizowane przez Departament Pielęgniarek i Położnych w celu podsumowania rocznej pracy Konsultantów Krajowych i Wojewódzkich i ustalenia zasad współpracy z Departamentem na 2008 rok. W spotkaniu uczestniczył Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu. Spotkanie prowadziła Pani Beata Cholewka - Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych.
Zgodnie z programem :
Sprawozdanie z prac wykonanych przez Departament Pielęgniarek i Położnych w 2007 r. przedstawiła Pani Jolanta Skolimowska - Zastępca Dyrektora, podsumowując wyniki pracy Departamentu w obszarach kształcenia pielęgniarek, specjalizacji, współpracy z CKPPiP, ustaw, spraw unijnych i pozyskiwania środków strukturalnych na kształcenie pielęgniarek w ramach tzw. studiów pomostowych.
Sprawozdanie z analizy realizacji w SPZOZ rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej przedstawiła Pani Grażyna Kruk-Kupiec - Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa. Po dyskusji ustalono, że w/w rozporządzenie wymaga nowelizacji, gdyż zmieniające się od 1999 roku czynniki, mają duży wpływ na ustalanie tych norm i wpływają na ich zmienność. Należy stworzyć przede wszystkim narzędzia do ustalania norm minimalnych na poziomie zakładu opieki zdrowotnej.
Pani Aleksandra Gaworska-Krzemińska przedstawiła temat Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej w oparciu o taksonomię diagnoz pielęgniarskich ICNP. System ten poddano ocenie i zasugerowano, by go przystosować do warunków polskich. Zaproponowano powołanie zespołu roboczego, który w najbliższym czasie wspólnie z przedstawicielami uczelni, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim i samorządem przygotuje klasyfikację diagnoz.
Konsultanci Krajowi z poszczególnych dziedzin Pielęgniarstwa kolejno prezentowali sprawozdania ze swej działalności w 2007 roku. Wnioski i uwagi, przedstawione w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa będą platformą współpracy obu stron w 2008 roku. Zgłoszono wniosek o organizowanie spotkań z Konsultantami dwa razy w roku, sugerując pracę w grupach tematycznych w formie tak zwanych „warsztatów”.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-12-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2253 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.