nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Informacja Prasowa dotycząca działań Ministerstwa Zdrowia na rzecz młodych lekarzyInformacja Prasowa
dotycząca działań Ministerstwa Zdrowia na rzecz młodych lekarzy


Minister Zdrowia Ewa Kopacz oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk 3 stycznia 2008 r. spotkali się z przedstawicielami Komisji Młodych Lekarzy przy Naczelnej Radzie Lekarskiej. Tematem spotkania była obecna sytuacja młodych adeptów sztuki medycznej i działania kierownictwa Ministerstwa Zdrowia podjęte w celu poprawy sytuacji materialnej i ułatwień w rozwoju zawodowym tej grupy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami lekarzy stażystów obowiązuje 6 dyżurów, natomiast lekarzy (w tym lekarzy rezydentów) obowiązują nie mniej niż 3 dyżury - zgodnie z programem danej specjalizacji.

Od 1 stycznia 2008 r. lekarz stażysta i lekarz rezydent jest zobligowany do pełnienia dyżurów medycznych w wymiarze odpowiadającym 10 godz. 5 min. tygodniowo, przy zachowaniu 48-godzinnego tygodnia pracy. W przypadku realizacji dyżurów przez lekarzy rezydentów w większym wymiarze konieczna jest zgoda lekarza wyrażona na piśmie (tzw. klauzula opt-out) – koszty wszystkich dyżurów lekarza rezydenta ponosi jednostka szkoląca.

1. Lekarze stażyści
W ustawie budżetowej na 2008 r. zaplanowana jest 30 proc. podwyżka dla lekarzy stażystów. I tak wynagrodzenie wzrośnie z 1403 zł brutto w 2007 r. do 1824 zł brutto w 2008 r. (wraz z pochodnymi – z kwoty 2.113 zł w 2007 r. do kwoty 2.890 zł w roku 2008).

2. Lekarze rezydenci
W ustawie budżetowej na 2008 r. zaplanowana jest również 30 proc. podwyżka dla lekarzy rezydentów. Wynagrodzenie lekarzy rezydentów wzrośnie z 1757 zł brutto w 2007 r. do 2282 zł brutto w 2008 r.(wraz z pochodnymi – z 2.112 zł w 2007 r. do 2.776 zł w roku 2008).
Na rok 2007 zostało przyznanych 1.590 rezydentur, natomiast na rok 2008 zaplanowano - zgodnie z projektem ustawy budżetowej - zwiększenie liczby rezydentur do ok. 2.500 na dwa postępowania kwalifikacyjne.

3. Rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
Celem tego projektu jest przede wszystkim umożliwienie zdawania Lekarskiego Egzaminu Państwowego już przed lub w trakcie trwania stażu podyplomowego. Usprawni to proces przystępowania lekarzy do odbywania szkolenia specjalistycznego w ramach rezydentury. Wyeliminowane zostaną również sytuacje, w których młodzi lekarze przez okres kilku miesięcy pozbawieni byli możliwości zarobkowania z powodu narzuconego administracyjnie terminu zdawania LEP.

4. Inne działania
Przedstawiciele środowiska młodych lekarzy zwrócili się do Ministerstwa z szeregiem postulatów, z których część - w opinii Minister Zdrowia - jest możliwa do realizacji w najbliższej przyszłości:
Przedstawienie opinii prawnej w zakresie możliwości podwyższenie przez kierownika danej placówki wynagrodzenia lekarza rezydenta ponad kwotę wynikającą z ustawy budżetowej;
Zróżnicowanie wynagrodzenia lekarzy rezydentów w zależności od czasu trwania rezydentury, tak by mogło ono rosnąć z każdym rokiem trwania rezydentury;
Zmianę przepisów w celu wprowadzenia ułatwień w wykonywaniu praktyki prywatnej dla lekarzy dentystów poprzez wprowadzenie możliwości wykonywania praktyki „w miejscu wezwania”;
Przeniesienie niewykorzystanych w 2008r. środków na wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-01-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 14386 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.