nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Informacja w sprawie wniosków o umieszczenie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego na wykazach refundacyjnych, które nie zostały uzupełnione o ustawowo wymagane elementy w terminie do dnia 28 listopada 2007 r.Warszawa, 7 stycznia 2008 r.INFORMACJA
Informacja w sprawie wniosków o umieszczenie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego na wykazach refundacyjnych, które nie zostały uzupełnione o ustawowo wymagane elementy w terminie do dnia 28 listopada 2007 r.Ministerstwo Zdrowia przypomina, że wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o umieszczenie leków lub wyrobów medycznych w wykazie leków podstawowych i uzupełniających lub wykazie leków i wyrobów medycznych przepisywanych świadczeniobiorcom chorującym na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonym umysłowo, a także chorującym na niektóre choroby przewlekłe, wrodzone lub nabyte przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 166, poz. 1172), tj. przed dniem 29 września 2007 roku, zobowiązani byli, na podstawie art. 13 ust. 1 tej ustawy, do ich uzupełnienia w terminie 60 dni, tj. do dnia 28 listopada 2007 r. o nowe dane określone w tej ustawie, czyli:
1) udowodnioną dostępność do leku lub wyrobu medycznego;
2) zobowiązanie do zapewnienia ciągłości dostaw, w przypadku umieszczenia leku lub wyrobu medycznego w wykazach leków refundowanych;
3) numer pozwolenia oraz kopie decyzji dopuszczenia do obrotu.

Ministerstwo informuje, iż wnioski nieuzupełnione lub uzupełnione w terminie późniejszym niż wskazany wyżej tj. po dniu 28 listopada 2007 r., stosownie do przepisu art. 13 ust. 2 ww. ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw nie będą rozpatrywane przez Zespół do Spraw Gospodarki Lekami.

Wnioskodawcy, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.), którzy chcą wprowadzić produkt leczniczy lub wyrób medyczny do wykazu leków podstawowych i uzupełniających lub wykazu leków i wyrobów medycznych przepisywanych świadczeniobiorcom chorującym na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonym umysłowo, a także chorującym na niektóre choroby przewlekłe, wrodzone lub nabyte, a nie uzupełnili uprzednio złożonych wniosków, powinni złożyć nowy kompletny wniosek, odpowiadający wymaganiom określonym w art. 39 ust. 2 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-01-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6149 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.