nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie zwrotu kosztów świadczeń udzielonych w roku 2007 i niesfinansowanych przez Biuro Rozliczeń MiędzynarodowychWarszawa, 24 stycznia 2008 r.Komunikat w sprawie zwrotu kosztów świadczeń udzielonych w roku 2007
i niesfinansowanych przez Biuro Rozliczeń Międzynarodowych


Uprzejmie informujemy, że koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych do końca roku 2007 osobom nie ubezpieczonym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 12 pkt 2 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.), które nie zostały sfinansowane przez Biuro Rozliczeń Międzynarodowych, będą pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Podstawę prawną takiego rozwiązania stanowić będzie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z budżetu państwa, które powinno wejść w życie w najbliższym czasie.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że faktury (wraz z zestawieniami świadczeń) za niesfinansowane świadczenia wykonane w ww. trybie, należy przekazywać do odpowiednich oddziałów wojewódzkich NFZ. Faktury powinny wskazywać jako nabywcę Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, 02 – 390 Warszawa, NIP 1070001057, a jako odbiorcę i płatnika – właściwy terytorialnie oddział Wojewódzki NFZ.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-01-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6126 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.