nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Komunikaty 
 
14-03-2014 Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego o wartości poniżej 300 Euro - drewno pochodzące z wycinki

04-03-2014 Szkolenie pn. finansowanie prac badawczych z zakresu Nauk o Życiu

28-02-2014 Skład Komisji Ekonomicznej
Aktualny na dzień 28 lutego 2014 r.

26-02-2014 Polska wieprzowina jest bezpieczna
Komunikat w sprawie przypadków wystąpienia choroby afrykańskiego pomoru świń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

19-02-2014 INFORMACJA PRASOWA w związku z publikacją projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2014 r.


17-02-2014 Komunikat w sprawie artykułu tygodnika "Wprost"

24-01-2014 Zaproszenie na konferencję prasową w Gostyninie
27 stycznia 2014 r. (poniedziałek)
o godzinie 12.00
(Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym)


21-01-2014 Dokument "Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej"

21-01-2014 Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na najem powierzchni w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego w budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 oraz kiosku wielobranżowego w budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Długiej 38/40 Warszawie.

18-01-2014 Kontrola szpitala we Włocławku

10-01-2014 Nowym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia został Piotr Warczyński

02-01-2014 Program in vitro – 701 ciąż potwierdzonych klinicznie

27-12-2013 Reguły tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i model transportowy danych o Zdarzeniach Medycznych oraz Indeksie EDM

23-12-2013 Ogłoszenie wyników konkursu ofert
na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych
finansowanych z budżetu państwa
nr 1-8 oraz 10-12
w 2014 roku oraz 9 w I półroczu 2014 r.



18-12-2013 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego - konkurs Polskiej Federacji Pacjentów Dialtransplant w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

18-12-2013 Komunikat w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę

11-12-2013 Wiceminister Krzysztof Chlebus wziął udział w posiedzeniu Rady UE ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (EPSCO)

29-11-2013 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację
ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia nr 1-8 i 10-12 w 2014 r.



29-11-2013 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację
ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia nr 9 w I półroczu 2014 r.



21-11-2013 Ogłoszenie o zamówieniu w sprawie wymiany drzwi zewnętrznych w ilości 4 szt. na nowe drzwi z zachowaniem wymiarów, typu, materiału i koloru oraz roboty towarzyszące związane z wykonaniem, dostawą i wymianą drzwi w budynku przy ul. Długiej 38/40
w Warszawie



13-11-2013 Ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym wykonania zabezpieczenia przeciwwilgotnościowego w partiach wjazdowych do budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie, prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn.zm.).

06-11-2013 Ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym wykonania zabezpieczenia przeciw wilgotnościowego w partiach wjazdowych do budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie, prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907).

11-10-2013 Wyniki naboru na członków IV kadencji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych


11-10-2013 Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, ogłasza Konkurs
którego celem jest wyłonienie podmiotu leczniczego w następujących kategoriach:
a) największego i zrealizowanego dawstwa narządów od dawców zmarłych w roku 2013 spośród ośrodków o największym dawstwie w Polsce,
b) największego i zrealizowanego dawstwa narządów od dawców zmarłych w roku 2013 spośród ośrodków o rozpoczętym w latach 2012-2013 dawstwie w Polsce,
c) największego i zrealizowanego dawstwa narządów od dawców zmarłych w roku 2013 spośród ośrodków o rozpoczętym w roku 2013 dawstwie w Polsce.



10-10-2013 Minister zdrowia przekazał do konsultacji projekt wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

07-10-2013 Komunikat w sprawie dostępności produktu leczniczego NEOPROFEN 10mg/ml

03-10-2013 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa nr 7-12 w okresie od 11 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. NA OBSZAR WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

02-10-2013 Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o kampanii informacyjnej poświęconej
dodatkowemu monitorowaniu produktów leczniczych



02-10-2013 Ogłoszenie Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu pracowniczego w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie

02-10-2013 Reguły tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz model transportowy danych o Zdarzeniach Medycznych oraz Indeksie EDM

02-10-2013 Przygotowanie pilotażowego wdrożenia programu zapobiegania samobójstwom, zgodnie ze schematem programu zdrowotnego stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z dnia 12 marca 2010 r.), w tym dostosowanie projektu programu do wymagań określonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, w oparciu o wstępnie przygotowany projekt programu.

02-10-2013 Przygotowanie pilotażowego wdrożenia programu wczesnej diagnostyki i interwencji w zaburzeniach rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, zgodnie ze schematem programu zdrowotnego stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z dnia 12 marca 2010 r.), w tym dostosowanie projektu programu do wymagań określonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, w oparciu o wstępnie przygotowany projekt programu


02-10-2013 Przygotowanie pilotażowego wdrożenia programu zapobiegania depresji, zgodnie ze schematem programu zdrowotnego stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z dnia 12 marca 2010 r.), w tym dostosowanie projektu programu do wymagań określonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, w oparciu o wstępnie przygotowany projekt programu.

25-09-2013 Komunikat Narodowego Centrum Krwi w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

18-09-2013 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację
ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia nr 7-12 w okresie od 11 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.



18-09-2013 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa nr 7-12 w IV kwartale 2013 roku

13-09-2013 Sejm uchwalił nowelizację ustawy - Prawo Farmaceutyczne

13-09-2013 II Edycja badań Projektów Regionalnych e-Zdrowie – ankieta regionalna

11-09-2013 Więcej rezydentur z pediatrii i interny

10-09-2013 Będą korzystne zmiany w ustawie refundacyjnej - rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji

30-08-2013 Komunikat w sprawie ubiegania się jednostek organizacyjnych o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w modułowym systemie specjalizacji lekarskich.

26-08-2013 Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący projektu realizowanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
„Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)”

19-08-2013 INFORMACJA PRASOWA w związku z publikacją projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2013 r.


19-08-2013 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację
ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia nr 7-12 w czwartym kwartale w 2013 r.



13-08-2013 Komunikat dotyczący wyjaśnienia informacji prasowych w sprawie ograniczenia wykonywania zawodu fizyka medycznego


07-08-2013 Kolejka zakwalifikowanych par oczekujących na procedurę w ramach programu zdrowotnego pn. "Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016.
Stan na 08.01.2013 r.

Stan na 07.01.2013 r.

06-08-2013 Komisja ds. Etyki w Ochronie Zdrowia

31-07-2013 Komunikat Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie zleceń Europejskiej Agencji Leków dotyczących zawieszenia pozwoleń na dopuszczanie do obrotu dla doustnych leków zawierających ketokonazol

12-07-2013 Komunikat Ministra Zdrowia z dnia 04.07.2013 r. w sprawie ogłoszenia limitu stypendiów dla cudzoziemców podejmujących i odbywających kształcenie oraz uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na podstawie umów międzynarodowych lub decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia


11-07-2013 Dzień Otwarty w oddziałach NFZ

28-06-2013 Wzory dokumentów przeznaczonych dla realizatorów programu zdrowotnego pn.: "Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016"

24-06-2013 Reguły tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej

18-06-2013 Ogłoszenie wyników konkursów ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa nr 1-6 w II półroczu 2013 roku oraz 7-12 w III kwartale 2013 roku


29-05-2013 Komunikat dotyczący składania wniosków aplikacyjnych w ramach programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych

24-05-2013 Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju Fervex Junior

23-05-2013 Minister Bartosz Arłukowicz spotkał się z delegacją Ministerstwa Zdrowia i Dobrobytu Republiki Korei.

13-05-2013 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych
„Zadaniach publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2013 r. – konkurs uzupełniający”.

10-05-2013 Lista wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia w 2013 r. oraz realizujących je podmiotów


08-05-2013 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację
ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia nr 7-12 w trzecim kwartale w 2013 r.



08-05-2013 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację
ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia nr 1-6 w II półroczu 2013 r.



07-05-2013 KOMUNIKAT w sprawie pobierania przez zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze o profilu psychiatrycznym opłat za wyżywienie i zakwaterowanie

30-04-2013 Wybór realizatora/realizatorów zadania na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym upowszechniających wiedzę w społeczeństwie na temat idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od osób żywych i zmarłych

30-04-2013 Komunikat dotyczący zmian w składzie Rady do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych

24-04-2013 Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przedstawiająca tryb postępowania w zakresie zmiany/dodania wytwórcy substancji czynnej z dnia 22 kwietnia 2013 r.

22-04-2013 Europejski Tydzień Szczepień
„Chroń swój świat - szczepiąc się”



02-04-2013 Informacja na temat trwającej rekrutacji na szkolenia organizowane w związku z realizacją projektu pn.: Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo – płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej

27-03-2013 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań zawartych w „Zadaniach publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2013 roku”

20-03-2013 Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 - 2016 - in vitro

18-03-2013 Minister Zdrowia rozpoczyna nabór wniosków w otwartym konkursie w Programie PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowanym z funduszy norweskich i EOG.

20-02-2013 Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego

19-02-2013 Informacja na temat trwającej rekrutacji na szkolenia
organizowane w związku z realizacją projektu pn.: Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo – płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej

15-02-2013 KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI w sprawie zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę

15-02-2013 Powołanie Konsultanta Krajowego w dziedzinie okulistyki

11-02-2013 INFORMACJA PRASOWA – Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz wziął udział w debacie z okazji Światowego Dnia Chorego

06-02-2013 Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1 – 31 marca 2013 r.

31-01-2013 Konkurs plastyczny Szpital w Unii Europejskiej oczami małego pacjenta już po raz trzeci!

30-01-2013 Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowanego z funduszy norweskich i funduszy EOG.

30-01-2013 Możliwość składania propozycji na dofinansowanie w ramach Wspólnotowego Programu Zdrowia 2008-2013

25-01-2013 Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 r.

23-01-2013 Zaproszenie na szkolenie w ramach realizacji Projektu "Zapobieganie zakażeniom HCV"

14-01-2013 Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka – zaproszenie do programu

03-01-2013 Informacja o trwającej rekrutacji na szkolenia organizowane w styczniu i lutym br. w poszczególnych województwach w ramach projektu pn.: „Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ”.

31-12-2012 Ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia

21-12-2012 INFORMACJA PRASOWA w związku ze zmianami w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2013 r.

14-12-2012 Informacja w sprawie zbędnych składników majątku ruchomego

30-11-2012 Komunikat Narodowego Centrum Krwi w sprawie pilotażowo internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne
+ Instrukcja internetowego systemu obsługi zapotrzebowań na czynnik krzepnięcia krwi

28-11-2012 Zaproszenie na briefing
28 listopada 2012 r. (środa)
o godzinie 17.00
w Ministerstwie Zdrowia
(s. kasetonowa, ul. Miodowa 15)



27-11-2012 Konferencja Prasowa z okazji Światowego Dnia AIDS pt.: Test na HIV. Test na odpowiedzialność.

23-11-2012 Wiceminister Krzysztof Chlebus spotyka się dzisiaj z Zsuzsanną Jakab, dyrektor regionalną WHO

22-11-2012 Komunikat w sprawie dostępności produktu leczniczego Siarczan Protaminy 1%

12-11-2012 Ćwiczenia zarządzania kryzysowego NATO – CMX (Crisis Management Exercise)

07-11-2012 Zaproszenie na konferencję prasową "Leki weterynaryjne a antybiotykooporność"
12 listopada 2012 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00
w siedzibie Urzędu, przy ul. Ząbkowskiej 41 w Warszawie
sala konferencyjna (parter)



06-11-2012 Informacja o trwającej rekrutacji na szkolenia organizowane w grudniu br. w poszczególnych województwach w ramach projektu pn.: „Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ”


06-11-2012 INFORMACJA PRASOWA o śmiertelności szpitalnej pooperacyjnej

06-11-2012 Komunikat dotyczący ośrodków dawców szpiku posiadających pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie działalności

31-10-2012 Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie konsekwencji wynikających z niedopełnienia obowiązków określonych w art. 53 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

16-10-2012 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, Modułu III pn.: „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2012-2016” w zakresie zadań na 2012.


09-10-2012 Komunikat dotyczący zmian w składzie Rady do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych


01-10-2012 Komunikat prasowy - Konkurs dla dziennikarzy na najlepsze publikacje promujące zdrowy styl życia związane z kampanią M45+.

16-09-2012 Komunikat w sprawie decyzji GIS o wstrzymaniu na terenie całego kraju sprzedaży wszystkich alkoholi dostępnych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz w punktach gastronomicznych pochodzących z Republiki Czeskiej, z wyjątkiem piwa i wina.

13-09-2012 INFORMACJA PRASOWA – Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz rozmawiał z Danielem Bahrem, Federalnym Ministrem Zdrowia Niemiec.

11-09-2012 INFORMACJA PRASOWA dotycząca sprawozdań finansowych Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

11-09-2012 Komunikat Ministerstwa Zdrowia dla świadczeniodawców i lekarzy w sprawie wskazań do zastosowania substancji czynnej denosumabum w osteoporozie pomenopauzalnej

11-09-2012 Komunikat dotyczący uzyskiwania pozwoleń Ministra Zdrowia na pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów.

10-09-2012 Zaproszenie na briefing
10 września 2012 r. (poniedziałek)
o godzinie 15.00
w Ministerstwie Zdrowia
(s. kasetonowa, ul. Miodowa 15)



21-08-2012 Plan Finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok

07-08-2012 Komunikat w sprawie dyżurów medycznych lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy

03-08-2012 Informacja na temat trwającej rekrutacji na szkolenia - konferencje w związku z realizacją projektu pn.: Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ
Rekrutacja na szkolenia - konferencje w województwach: DOLNOŚLĄSKIM, LUBELSKIM, ŚLĄSKIM, OPOLSKIM

01-08-2012 Informacja w sprawie zaproszenia do udziału w projekcie Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ

31-07-2012 Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr UR.D.WM.DNB.41.2012 w sprawie wycofania z obrotu wyrobu medycznego - Plastry detoksykacyjne Kenrico

27-07-2012 Nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich
przyznane w 2012 roku

24-07-2012 Zaproszenie do udziału w pracach komitetu sterującego projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV"

10-07-2012 Ministerstwo Zdrowia zatrudni na umowę cywilno-prawną osobę/firmę do wsparcia administracyjnego zespołu zarządzającego projektem pn.: „Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

06-07-2012 Wzór formularza nt. zobowiązań spzoz - obowiązujący od końca czerwca 2012 roku

04-07-2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatora zadania wdrożeniowego PO4.5 „Optymalizacja stosowania częściowo implantowanego systemu wspomagania serca w leczeniu przewlekłej niewydolności wybranych chorób serca”
w ramach Programu Wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce”

03-07-2012 Komunikat Ministerstwa Zdrowia, Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) i Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
dotyczący Konferencji zorganizowanej przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w dniach 2-3 lipca 2012 r., pod hasłem "Elektroniczna dokumentacja medyczna – interoperacyjność i wdrażanie”

02-07-2012 Komunikat w sprawie konsekwencji niewykonania obowiązków wynikających z przepisów art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657, z późn. zm.)

20-06-2012 Komunikat w sprawie dostępności leku: Bemecor

15-06-2012 Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów - MZ_2.3.4_1_2012
Poddziałanie 2.3.4 Program Kapitał Ludzki

31-05-2012 Minister Zdrowia odznaczył Zasłużonych Dawców Przeszczepu

25-05-2012 Plan rzeczowo-finansowy uczelni medycznych na rok 2012
list do rektorów uczelni medycznych

23-05-2012 Pismo kierowane do Rektorów Uczelni Medycznych i Dyrektorów Instytutów Badawczych dotyczące działań Komisji Europejskiej w ramach Europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu

10-05-2012 INFORMACJA PRASOWA – w związku ze spotkaniem Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z prof. Guido Rasi, Dyrektorem Wykonawczym Europejskiej Agencji Leków

09-05-2012 Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie wycofania z obrotu i używania wyrobów medycznych - wanienki detoksykacyjnej Detox Foot SPA

27-04-2012 Lista wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2012 roku.

25-04-2012 "Najlepiej zarządzany projekt Działania 2.3 PO KL w 2010 roku" - uroczyste wręczenie nagród

19-04-2012 VII Europejski Tydzień Szczepień 2012

19-04-2012 Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zbliżającego się terminu zakończenia możliwości składania dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PESoz) przez osoby posiadające decyzję Ministra Zdrowia o powierzeniu obowiązków specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

17-04-2012 INFORMACJA PRASOWA w związku z publikacją projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2012 r.

02-04-2012 Ogłoszenie na konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
PO4.5:
„Optymalizacja stosowania częściowo implantowanego systemu wspomagania serca w leczeniu przewlekłej niewydolności wybranych chorób serca”



22-03-2012 Konferencja "Meeting of the European Council of Chief Dental Officers" została wyróżniona w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Środowiska "Zielona Prezydencja - Przyłącz się"

16-03-2012 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie interpretacji art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o refundacji"

16-03-2012 Narada rozliczeniowa dotycząca programów wieloletnich

02-03-2012 Ogłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”.

28-02-2012 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie stosowania art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.Nr 122, poz.696, z późn. zm.)

27-02-2012 Ogłoszenie o spełnieniu warunków formalnych w konkursie na wybór realizatorów programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pt: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2012 –2016”

23-02-2012 INFORMACJA PRASOWA po spotkaniu Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z konsultantami krajowymi

23-02-2012 Ogłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii

23-02-2012 Ogłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach

22-02-2012 INFORMACJA PRASOWA po spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia z udziałem przedstawicieli samorządu lekarskiego, aptekarskiego oraz organizacji pacjentów

20-02-2012 Nabór wniosków w ramach Poddziałania 2.3.4 - „Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia"

17-02-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów

17-02-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł 3 – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – choroba von Hippel –Lindau (VHL).

17-02-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł 3 – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – dziedziczny rozlany rak żołądka.

17-02-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł 3 – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – siatkówczak.

17-02-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – M o d u ł II – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy”

17-02-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – M o d u ł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika”

17-02-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Prewencja pierwotna nowotworów

17-02-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2012 i 2013 roku w systemie zapraszanym.

17-02-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2012 i 2013 roku w systemie oportunistycznym

16-02-2012 Ogłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym

16-02-2012 Ogłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym na rok 2012.

16-02-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci.

16-02-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci.
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci

16-02-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci.
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci.

16-02-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci.
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci.

16-02-2012 Ogłoszenie konkursowych na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii – koordynacja zadania.
Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii – koordynacja zadania.

16-02-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn. Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości
Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości

08-02-2012 Resort zdrowia doceniony za certyfikację wydatków Programu Infrastruktura i Środowisko

08-02-2012 Ogłoszenie o konkursie na wybór realizatorów programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pt: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2012 –2016”

07-02-2012 Komunikat w sprawie składania nowych aplikacji (wniosków) refundacyjnych

01-02-2012 Rozpoczęcie konsultacji społecznych programu Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu
program będzie wdrażany jako program partnerski w partnerstwie z Norweskim Dyrektoriatem do Spraw Zdrowia

26-01-2012 Konkurs ofert na wybór koordynatora (jednostki koordynującej) programu zdrowotnego pod nazwą: „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

23-01-2012 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań zawartych w „Zadaniach publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2012 roku”

20-01-2012 Komunikat w sprawie interpretacji art. 44 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

20-01-2012 List do rektorów wyższych uczelni medycznych
w sprawie danych niezbędnych do podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych na zadania w obszarze działalności dydaktycznej

16-01-2012 Rozpoczęcie konsultacji społecznych programu Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych

10-01-2012 Zmiana Planu Finansowego NFZ na 2011 rok

09-01-2012 Komunikat Ministra Zdrowia dla świadczeniodawców dotyczący leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych stanowiących podstawę limitu

02-01-2012 Komunikat dla aptek, które mają zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia od 1 stycznia 2012 r.

02-01-2012 Komunikat Prezesa NFZ dla pacjentów

30-12-2011 Komunikat w sprawie wyboru produktów leczniczych stosowanych w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych

1. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym;
2. Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa;
3. Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym.



27-12-2011 Zasady rozpatrywania wniosków o nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich obowiązujące w 2012 roku

23-12-2011 List do rektorów wyższych uczelni medycznych

21-12-2011 Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Ministerstwa Zdrowia

19-12-2011 Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie obowiązków wynikających z przepisów art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
(Dz. U. Nr 113, poz. 657)

09-12-2011 STYPENDIA MINISTRA ZDROWIA W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

07-12-2011 Usługa ekspercka polegająca na dokonaniu analizy kosztowej programu, który zostanie dofinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 pn. „Ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu”

30-11-2011 I Konferencja Wdrożeniowa Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zadania samorządów: doświadczenia i rozwiązania
Warszawa, 5 grudnia 2011 roku
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
przy ul. Jana Sobieskiego 9,
Sala konferencyjna na pierwszym pietrze budynku głównego



25-11-2011 Komunikat w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczanych na realizację programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011”

24-11-2011 Komunikat w sprawie interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 111, poz. 653, z późn. zm.) w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń przez lekarzy specjalistów oraz lekarzy z I stopniem specjalizacji lub lekarzy specjalistów w dziedzinie innej niż profil poradni specjalistycznej.

17-11-2011 Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczący ofert edukacyjnych przedstawianych przez uczelnie wyższe, proponujące podjęcie studiów m.in. na kierunkach pedagogika w specjalności edukacja zdrowotna w zawodzie farmaceuty oraz zdrowie publiczne w specjalności farmaceutyka
Aktualizacja 25 listopada 2011 r.

16-11-2011 Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Prezentacja wyników badań realizowanych w wybranych gminach
Prezentacja wyników badań realizowanych w wybranych gminach

14-11-2011 Informacja po spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia z udziałem przedstawicieli NFZ i NSZZ „Solidarność” (regionów Śląsko-Dąbrowskiego, Częstochowskiego oraz Podbeskidzkiego)

08-11-2011 Informacja dotycząca rozporządzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

31-10-2011 Informacja o wyborze wykonawców zadań wdrożeniowych Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”

28-10-2011 Konferencja dotycząca oceny funkcjonowania szpitali przy pomocy wskaźników jakości

26-10-2011 Oświadczenie Ministra Zdrowia i Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

25-10-2011 Komunikat w sprawie zasad udzielania świadczeń zdrowotnych dotyczących szczepień ochronnych

10-10-2011 Plan Finansowy NFZ na 2012 rok

04-10-2011 Oświadczenie Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii i Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii naczyniowej w sprawie metod leczenia stwardnienia rozsianego (SM)

27-09-2011 Nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich przyznane
przyznane w 2011 roku

15-09-2011 Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący projektu wykazu leków refundowanych

13-09-2011 Informacja na temat zmian wynikających z nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2011r.

08-09-2011 Komunikat w sprawie wniosku o rozpoczęcie specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów

07-09-2011 KONFERENCJA „Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej”

05-09-2011 FORUM JEDNOLITEGO RYNKU
3 – 4. października 2011 r.
Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Krupnicza 33, Kraków



05-09-2011 Informacja o konferencji prasowej organizowanej w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
7 września 2011 r. (środa) o godzinie 12.00
w siedzibie Urzędu, przy ul. Ząbkowskiej 41 w Warszawie
sala konferencyjna (parter)



02-09-2011 Rezolucji Rady Europy Resolution CM/ResAP(2011)1

31-08-2011 Spotkanie podsekretarza stanu Andrzeja Włodarczyka z konsultantami krajowymi w sprawie stosowanej w kraju profilaktyki przeciwzakrzepowej

26-08-2011 Komunikat w sprawie dostępności produktu leczniczego BETABION

26-08-2011 Komunikat w sprawie dostępności produktu leczniczego DACIN

26-08-2011 Dynamika zobowiązań wymagalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
w latach 2003 - 2013

26-08-2011 Dynamika zobowiązań ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podziale na województwa

25-08-2011 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w 2011 r. dla Województwa Dolnośląskiego

12-08-2011 Komunikat dotyczący zmian w składzie Rady do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych

04-08-2011 Informacja Ministra Zdrowia dotycząca niektórych przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

03-08-2011 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w 2011 r. dla Województwa Dolnośląskiego

03-08-2011 Komunikat dotyczący wezwań w trybie art. 67 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)
Aktualizacja w dniu 3 sierpnia 2011 r.

03-08-2011 Odpowiedź na wezwanie Ministra Zdrowia złożone w trybie art. 67 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)
Aktualizacja w dniu 3 sierpnia 2011 roku

02-08-2011 Informacja w sprawie zaproszenia do udziału w projekcie Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ

29-07-2011 Komunikat w sprawie dostępności produktu leczniczego DACIN

29-07-2011 Komunikat w sprawie dostępności produktu leczniczego DACARBAZIN

25-07-2011 Wykaz realizatorów i przyznanych środków finansowych na realizację w 2011 programu zdrowotnego pn.: "Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 - 2012 POLKARD


22-07-2011 Ogłoszenie na konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
Zadanie 4.7
„Optymalizacja stosowania pompy wirowej w leczeniu ostrej i krytycznej niewydolności serca”.



22-07-2011 Ogłoszenie na konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
Zadanie 4.8
„Ocena wykonanych badań przedklinicznych całkowicie wszczepialnej protezy serca”.



22-07-2011 Ogłoszenie na konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
Zadanie 4.3
„Wprowadzenie do stosowania klinicznego implantowanej pneumatycznej komory wspomagania serca”.



21-07-2011 Zmiana Planu Finansowego NFZ na 2011 rok

13-07-2011 Informacja w sprawie postępowania konkursowego
na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej polskiej oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce

08-07-2011 8 Doroczna Konferencja Europejskiej Sieci do Spraw Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia

03-07-2011 Informacja w sprawie zaproszenia do udziału w projekcie Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ

28-06-2011 Lista Ministra Zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizacje i staże kierunkowe.
link do cmkp.edu.pl

22-06-2011 Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący projektu odpowiedzi na wezwanie Ministra Zdrowia złożone w trybie art. 67 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ.U.Nr 122,poz.696)

10-06-2011 Minister zdrowia Ewa Kopacz została uhonorowana „Oskarem Pediatrii”

07-06-2011 STYPENDIA MINISTRA ZDROWIA W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

06-06-2011 Plan rzeczowo-finansowy uczelni medycznych na rok 2011
Aktualizacja w dniu 13 czerwca 2011 roku

06-06-2011 Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego przez uczelnie medyczne w roku 2010

06-06-2011 Dynamika zobowiązań ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

w latach 2003 - 2013

03-06-2011 Informacja w sprawie zaproszenia do udziału w projekcie Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ

31-05-2011 Ministerstwo Zdrowia informuje o planowanym na dzień 21 czerwca 2011 roku szkoleniu dla wnioskodawców

24-05-2011 Konferencja pt. „Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, Wyzwania na Przyszłość”
25 maja 2011 r. (w środę) o godzinie 9.30 – 12.30
Sala Kinowa, Ministerstwa Zdrowia



12-05-2011 Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący projektu wykazu leków refundowanych

04-05-2011 Lista wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2011 roku oraz realizujących je podmiotów.

29-04-2011 Informacja w sprawie zaproszenia do udziału w projekcie Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ

19-04-2011 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
na wybór realizatora programu pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach, w tym: I. Działanie Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów. II. Opracowanie i wdrożenie patologicznego i klinicznego rejestru nowotworów kości.”

13-04-2011 Ogłoszenie dotyczące XXXIX edycji „Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy”

05-04-2011 Formularz PF-OSPR (projekt budżetu państwa na rok 2014) dla spzoz nadzorowanych przez Ministra Zdrowia oraz szpitali klinicznych

31-03-2011 Informacja w sprawie zaproszenia do udziału w projekcie Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ

31-03-2011 Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie wycofania z obrotu i z używania na terytorium RP wszystkich serii testów ciążowych Quick Vue oznakowanych nazwą wytwórcy: Core Technology Co. Ltd., nazwą autoryzowanego przedstawiciela w UE: Wellkang Consulting oraz nazwą importera: Quidel Poland Sp. z o.o.

21-03-2011 Informacja o kolejnych podmiotach, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie działalności o charakterze ośrodka dawców szpiku

11-03-2011 List do rektorów uczelni medycznych i CMKP w związku z koniecznością sporządzenia zbiorczego raportu dotyczącego wydatkowania środków z dotacji budżetowej za rok 2010 na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia

09-03-2011 Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat leczenia ciężkiej astmy alergicznej

01-03-2011 Informacja w sprawie zaproszenia do udziału w projekcie Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ

01-03-2011 Stanowisko Ministra Zdrowia w związku z artykułem Katarzyny Rożko pt.: "Zamiast zaufania - wymagania"
Nr 2011-2 (67)2 miesięcznik Rynek Zdrowia

23-02-2011 Informacja o pierwszym podmiocie, który uzyskał pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie działalności o charakterze ośrodka dawców szpiku

16-02-2011 Ogłoszenia w sprawie konkursu ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych w ramach „Zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2011 roku

14-02-2011 Konkurs ofert na wybór w roku 2011 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego finansowania działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej spełniających warunki do pobierania narządów od zmarłych dawców.


07-02-2011 List do rektorów uczelni medycznych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w sprawie danych niezbędnych do podziału dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną

01-02-2011 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzone na zlecenie podległej Ministrowi Zdrowia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

28-01-2011 Realizacja II etapu termomodernizacji

20-01-2011 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wyboru produktów leczniczych w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych

19-01-2011 Komunikat w sprawie zmian wprowadzonych nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 18 października 2010r. (Dz.U. Nr 198, poz.1320)

18-01-2011 System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
załączniki do pisma Ministra Zdrowia, znak MZ-OKR-RM-079-915-220/TC/11 skierowanego do wszystkich Wojewodów

17-01-2011 Odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie do postępowania konkursowego na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce

13-01-2011 Informacja dla lekarzy w sprawie postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1

10-01-2011 Komunikat prasowy w sprawie rzekomej planowanej likwidacji ulgi podatkowej z tytułu składki zdrowotnej jak również zmianie zasad finansowania NFZ z dotychczasowego systemu składkowego na system budżetowy

04-01-2011 Komunikat ws. przedłużenia terminu rejestracji na szkolenia organizowane w ramach projektu Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ

04-01-2011 Informacja o ogłoszeniu postępowania konkursowego

03-01-2011 Zasady rozpatrywania wniosków o nagrody ministra zdrowia dla nauczycieli akademickich w 2011 r.

29-12-2010 Komunikat w sprawie rozliczenia świadczeń wysokospecjalistycznych

29-12-2010 Komunikat w sprawie prawa pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody

28-12-2010 List do rektorów uczelni medycznych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w sprawie przekazania danych niezbędnych do podziału dotacji z budżetu państwa

23-12-2010 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa w 2011 roku

22-12-2010 Komunikat ws. przedłużenia terminu rejestracji na szkolenia organizowane w ramach projektu Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ

21-12-2010 Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym
na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej polskiej oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce

16-12-2010 Zmiana Planu Finansowego NFZ na 2010 rok

13-12-2010 Informacja w sprawie zaproszenia do udziału w projekcie Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ

11-12-2010 Komunikat w sprawie rozliczeń umów na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych w grudniu 2010 r.

02-12-2010 Komunikat w sprawie możliwości uznania w Polsce dyplomów i kwalifikacji w zakresie nauk medycznych, uzyskanych w innym państwie niż państwo członkowskie UE.

30-11-2010 Komunikat w sprawie konkursu na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych

17-11-2010 Komunikat prasowy dotyczący spotkania Ministra Twardowskiego z delegacją Ministerstwa Zdrowia Mongolii pod kierownictwem Khurelbaatara, Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia Mongolii

05-11-2010 Prezentacje z Konferencji Jakość 2010: Systemy zarządzania w ochronie zdrowia – doświadczenia oraz nowe trendy


29-10-2010 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych w 2011r.

22-10-2010 Komunikat personalny - powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej.

13-10-2010 Koszty utrzymania jednego stanowiska dyspozytorskiego w danym województwie

07-10-2010 Konkurs na funkcję Dyrektora Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie

05-10-2010 Nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich przyznane
przyznane w 2010 roku

29-09-2010 Decyzja Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dotycząca wycofania z obrotu i z używania igieł iniekcyjnych FINE-JECT

24-09-2010 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie leku Octagam

07-09-2010 Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący rzekomej nieważności recept wystawionych na kuponach RUM

06-09-2010 Komunikat dotyczący rozszerzenia wykazu świadczeń gwarantowanych o nowe programy zdrowotne

03-09-2010 Lista wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2010 roku oraz realizujących je podmiotów – II edycja konkursu

01-09-2010 Informacja Ministra Zdrowia na temat wykładni przepisów dotyczących ważności deklaracji wyboru świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej

26-08-2010 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi polegającej na zakupie czasu antenowego w celu emisji 30 sekundowych spotów reklamowych (reklamy radiowej) promujących Projekt systemowy „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

23-08-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
wersja uwzględniające uwagi zgłoszone podczas uzgodnień zewnętrznych

17-08-2010 Projekt informacji o realizacji działań wynikających z krajowego programu przeciwdziałania narkomanii w 2009 roku
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 sierpnia 2010 roku



17-08-2010 Plan Finansowy NFZ na 2011 rok

13-08-2010 Zaproszenia do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na zakupie czasu antenowego w celu emisji 30 sekundowych spotów reklamowych (reklamy radiowej) promujących Projekt systemowy „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

28-07-2010 Informacja na temat przygotowań do Mistrzostw Europy w Ratownictwie Medycznym

27-07-2010 Informacja o wymogach kwalifikacyjnych dotyczących osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany oraz o wykształceniu niezbędnym do jego wykonywania

20-07-2010 Ogłoszenie w sprawie II edycji konkursu ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych w ramach „Zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2010 roku – II edycja”

20-07-2010 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

19-07-2010 Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za 2009 rok


13-07-2010 Zmiana Planu Finansowego NFZ na 2010 rok

09-07-2010 Komunikat w sprawie daty rozpoczęcia procedur wynikających z komunikatu MZ-PLE-460-9735-107/BRB/10 z dnia 29.06.2010r. w sprawie wyboru produktów leczniczych stosowanych w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych
Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym,
Leczenie inhibitorami TNF chorych z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa



17-06-2010 Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

28-05-2010 Informacja na temat leczenia szpiczaka mnogiego i zwyrodnienia plamki żółtej (AMD)

28-05-2010 Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera Projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo – płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo – płciowego)

27-05-2010 Lista wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2010 roku oraz realizujących je podmiotów

19-05-2010 Informacja po spotkaniu Minister Zdrowia z delegacją pikietujących przed Ministerstwem Zdrowia w ramach manifestacji zorganizowanej przez Polską Izbę Zielarsko-Medyczną i Drogeryjną

19-05-2010 Komunikat personalny - powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie zdrowia publicznego

19-05-2010 Informacja o przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony zdrowia, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2009

12-05-2010 Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

10-05-2010 Nowy termin Konferencji Jakość 2010: systemy zarządzania w ochronie zdrowia – doświadczenia oraz nowe trendy

04-05-2010 Ponad 220 podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu XII Programu Infrastruktura i Środowisko

26-04-2010 Komunikat w sprawie przedłużenia terminów ważności pozwoleń na obrót produktem biobójczym

21-04-2010 Informacja na temat stosowania art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570)

16-04-2010 Konkurs na funkcję Dyrektora Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie

11-04-2010 Zmiana terminu Konferencji Jakość 2010: systemy zarządzania w ochronie zdrowia – doświadczenia oraz nowe trendy

02-04-2010 Działania podjęte przez Ministerstwo Zdrowia w sprawie tzw. dopalaczy

31-03-2010 Uroczyste wręczenie odznaczeń „Zasłużony Dawca Przeszczepu”

09-03-2010 Krajowe Centrum ds. AIDS realizuje projekt H-Cube współfinansowany przez Komisję Europejską

09-03-2010 Ogłoszenia w sprawie konkursu ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych w ramach „Zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2010 roku


05-03-2010 Informacja nt. rozpoczęcia realizacji projektu Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ


04-03-2010 Podpisano 14 pre - umów na realizację projektów w ramach Priorytetu XII Programu Infrastruktura i Środowisko

04-03-2010 Daj szansę swojemu dziecku
Nie daj szansy AIDS


18-02-2010 List do rektorów uczelni medycznych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w sprawie danych niezbędnych do podziału dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną

08-02-2010 Rusza II edycja konkursu Eurolider 2010

08-02-2010 Uruchomiono Konkurs nr 1/2010 na budowę i remont lądowisk dla helikopterów służących dostępności do szpitalnych oddziałów ratunkowych

29-01-2010 Ramowy program i plan szkolenia przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

26-01-2010 Decyzja K(2009)9464 Komisji Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/364/WE w sprawie wspólnych specyfikacji technicznych dla wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro

26-01-2010 Zasady rozpatrywania wniosków o nagrody ministra zdrowia dla nauczycieli akademickich w 2010 r.

21-01-2010 Komunikat o uprawnieniach do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla dzieci i kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu

13-01-2010 Ogłoszenie o wynikach rekrutacji do udziału w warsztatach dotyczących metodologii rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej

06-01-2010 Spoty emitowane podczas kampanii

30-12-2009 Zmiana Planu Finansowego NFZ na 2009 rok

29-12-2009 INFORMACJA z przebiegu realizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z 2006 r. Nr 137, poz. 971, z 2007 r. Nr 158, poz. 1104, z 2008 r. Nr 192, poz. 1181 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545)

PODSUMOWANIE

29-12-2009 List do rektorów uczelni medycznych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w sprawie danych niezbędnych do podziału dotacji z budżetu państwa

18-12-2009 Zestawienie nagród Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich → przyznanych na wnioski rektorów uczelni medycznych oraz Dyrektora CMKP
2009 rok

17-12-2009 Zmiana Planu Finansowego NFZ na 2010 rok

14-12-2009 Nabór na członka Rady Narodowego Funduszu Zdrowia reprezentującego sektor pozarządowy

11-12-2009 Konkurs na funkcję Dyrektora Narodowego Instytutu Leków w Warszawie

10-12-2009 Oświadczenie Ewy Kopacz - Działajmy Wspólnie Dla Dobra Wszystkich Polaków!

10-12-2009 STYPENDIA MINISTRA ZDROWIA W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

09-12-2009 List Ministra Zdrowia z okazji Światowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji

09-12-2009 Komunikat personalny - powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej

04-12-2009 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmian w procedurze „Przyjmowanie klientów zewnętrznych”

04-12-2009 Nabór na stanowisko: Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

01-12-2009 Komunikat Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia odnośnie aktualizacji wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

01-12-2009 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ofertowego MZ-BP-I-0620-4099-19/MW/09


30-11-2009 Komunikat dotyczący zmian w składzie Rady ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych

24-11-2009 Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczący opracowania ramowego programu i planu szkolenia przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

20-11-2009 Informacja dla lekarzy w sprawie postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1

20-11-2009 Informacja w sprawie skrócenia studiów pomostowych dla pielęgniarek, absolwentów liceów medycznych

18-11-2009 Zaproszenie na szkolenie w ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Infrastruktura i Środowisko

18-11-2009 Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest zakup usługi czasu antenowego polegającej na emisji spotów (reklamy TV i radiowej) w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych zadanie „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi”
znak: MZ-BP-I-0620-4099-19/MW/09

10-11-2009 Informacja o strajkach
aktualizacja 6.01.2010r.

04-11-2009 Informacja po spotkaniu Minister Zdrowia Ewy Kopacz z przedstawicielami NSZZ „Solidarność” regionów Śląsko-Dąbrowskiego, Częstochowskiego oraz Podbeskidzkiego
w dniu 4 listopada 2009 r.

03-11-2009 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych w 2010 r

05-10-2009 Komunikat w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

02-10-2009 Zaproszenia do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na emisji spotu (reklamy radiowe) promującej Projekt systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego Minister Zdrowia

01-10-2009 TABELA – liczba interwencji za I półrocze 2009r.

28-09-2009 Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie wstrzymania wprowadzania do obrotu i do używania wyroby medycznego: Wanna terapeutyczna Orion, produkcji POOL-SPA Sp. z o.o.
nr D/WM/NR/04/2009

24-09-2009 Podpisano umowy o dofinansowanie 4 nowych projektów indywidualnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

21-09-2009 Lista wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2009 roku oraz realizujących je podmiotów (II edycja)
21.09.2009

11-09-2009 Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący wniosków o zmianę informacji o produkcie leczniczym znajdującym się na wykazach leków refundowanych

07-09-2009 Informacja na temat propozycji spotkań klientów zewnętrznych w sprawie realizowanego Programu Szczepień Ochronnych

03-09-2009 Nowe projekty indywidualne otrzymają dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

02-09-2009 Projekt informacji o realizacji działań wynikających z krajowego programu przeciwdziałania narkomanii w 2008 roku
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 31 sierpnia 2009 roku


22-08-2009 Informacje o listach oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne - średni czas oczekiwania i liczba oczekujących
Aktualizacja 28 lutego 2014 r.

21-08-2009 Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za 2008 rok

21-08-2009 Ogłoszenie o przystąpieniu do wyłaniania kandydatów na członków Rady Akredytacyjnej

19-08-2009 Spotkanie z przedstawicielami Ambasady Królestwa Szwecji w RP

19-08-2009 Jakub Szulc, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia spotkał się z Ya`akov`em Litzmanem, Wiceministrem Zdrowia Izraela

13-08-2009 Komunikat w związku z sytuacją w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym


10-08-2009 PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce”
na lata 2007 - 2009

10-08-2009 Zmiana Planu Finansowego NFZ na 2009 rok

07-08-2009 Komunikat w sprawie standardu kwalifikacji pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi do leczenia inwazyjnego, wypracowany przez zespół kardiologów na czele z prof. Grzegorzem Opolskim – konsultantem krajowym w dziedzinie kardiologii

07-08-2009 Dodatkowe projekty na zakup ambulansów otrzymają dofinansowanie w ramach Priorytetu XII Programu Infrastruktura i Środowisko


05-08-2009 Zaproszenie na briefing
5 sierpnia 2009 r. o godzinie 12:00
Sala Kinowej Ministerstwa Zdrowia



04-08-2009 Nowe projekty z obszaru ochrony zdrowia na liście projektów indywidualnych Programu Infrastruktura i Środowisko

04-08-2009 Minister Zdrowia zatwierdził listę rankingową projektów w ramach konkursu nr 3/2008 Priorytetu XII Programu Infrastruktura i Środowisko

03-08-2009 Ogłoszenie o wynikach przetargu na realizację usług badawczych z zakresu medycyny pracy

03-08-2009 Przypomnienie zasad postępowania wobec osób zgłaszających się z objawami grypopodobnymi do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub szpitalnego oddziału ratunkowego albo izby przyjęć w szpitalu innym niż zakaźny


31-07-2009 Informacja o przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony zdrowia, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2009 (I półrocze)

29-07-2009 Umowy o dofinansowanie na zakup środków transportu sanitarnego (ambulansów)

24-07-2009 ANKIETA - CENTRA URAZOWE
dla szpitali pretendujących do roli centrów urazowych

24-07-2009 Wyniki 2 konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa w 2009 roku w zakresie świadczenia – przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca
w zakresie świadczenia – przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca

23-07-2009 Komunikat w sprawie dostępności odpowiedników niedostępnych na rynku produktów leczniczych

22-07-2009 Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie rozumienia pojęcia „w warunkach ostrego dyżuru” zawartego w pkt 24 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656)

21-07-2009 Podsekretarz stanu Marek Twardowski wziął udział w posiedzeniu Nieformalnej Rady UE ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich w Jonkoping

14-07-2009 Formularze do wykorzystania przez wnioskodawców o przyznanie dotacji w ramach programu wieloletniego pn. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”

09-07-2009 Komunikat w sprawie rejestracji produktów leczniczych w Republice Iraku

08-07-2009 Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie wstrzymania do obrotu i do używania wyrobu medycznego Energy Dor Life
Nr D/WM/NR/3/2009

26-06-2009 Komunikat w sprawie dostosowania dokumentacji produktów leczniczych roślinnych do wymagań ustawy Prawo farmaceutyczne

22-06-2009 Komunikat w sprawie dostępności produktów leczniczych Vitaminum B1

11-06-2009 GRYPA TYPU A/H1N1 - komunikat dotyczący ogłoszenia przez WHO 6 fazy pandemii grypy

08-06-2009 Zmiana Planu Finansowego NFZ na 2009 rok

08-06-2009 Zmiana Planu Finansowego NFZ na 2009 rok

27-05-2009 Lista wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2009 roku oraz realizujących je podmiotów

11-05-2009 Komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku z wystąpieniem przypadków zakażenia wirusem grypy typu A/H1N1 u ludzi

link do strony GIS
z dnia 11 maja 2009 r. (godz. 9.00)



09-05-2009 Sukces II Forum Funduszy Europejskich

07-05-2009 Zapraszamy do udziału w II Forum Funduszy Europejskich

06-05-2009 Zmiana Planu Finansowego NFZ na 2009 rok

30-04-2009 Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący stosowania art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

29-04-2009 Wzór tabeli programów zdrowotnych

28-04-2009 Komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku z wystąpieniem przypadków zakażenia wirusem grypy typu A/H1N1 u ludzi w USA i Meksyku
informacja z dnia 28 kwietnia 2009 r.

28-04-2009 Informacje w sprawie grypy
link do strony GIS

27-04-2009 Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczący wykazu podręczników, czasopism i biuletynów firmowych, które będą pomocne w przygotowaniach diagnostów laboratoryjnych do egzaminu specjalizacyjnego

23-04-2009 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji
Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”



14-04-2009 Komunikat w sprawie realizacji w roku 2009 audytu klinicznego zdjęć mammograficznych

11-04-2009 Minister Zdrowia zatwierdził Listę Rankingową Projektów w ramach Konkursu 1/2008

02-04-2009 Lista ofert spełniających warunki formalne - złożonych na konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pt. "Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005 - 2011"
przedmiotem jest wybór realizatorów programu obejmującego zaopatrzenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w czynnik krzepnięcia - na rok 2009

30-03-2009 Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie wycofania z obrotu i z używania termoforów gumowych i termoforów gumowych w pokrowcu
Nr D/WM/NR/2/2009

24-03-2009 Informacja dotycząca zasada trwałości projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE na rozwój i inwestycje, realizowanych dotychczas przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w kontekście działań wynikających z „Planu B”

20-03-2009 Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 70 1 Kodeksu cywilnego
wybór realizatorów usług badawczych z zakresu medycyny pracy

16-03-2009 Komunikat w sprawie szkolenia dla podmiotów z sektora farmaceutycznego w zakresie składania wniosków o umieszczenie w wykazie leków i wyrobów medycznych i ustalenia ceny urzędowej dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych

16-03-2009 Komunikat dotyczący realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w roku 2009

12-03-2009 Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji nr D/WM/NR/14/2007
nr D/WM/NR/01/2009

04-03-2009 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych
w ramach "Zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2009 roku"

04-03-2009 Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie wycofania z obrotu i stosowania produktu leczniczego LAKCID

25-02-2009 Komunikat w sprawie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, dofinansowanych w roku 2009 r. ze środków Funduszu Pracy

24-02-2009 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie tzw. importu docelowego

24-02-2009 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie bezpiecznego przechowywania szczepionek po ich zakupie

18-02-2009 List kondolencyjny


15-02-2009 Ratujemy polskie szpitale - konferencja dla samorządowców
Akredytacje przyjmuje Sekretariat CIR do 17 lutego br. do godz. 12.00, tel. (022) 694-61-02, 694-61-06, 694-70-72

06-02-2009 Informacja o konferencji prasowej organizowanej w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
11 lutego 2009 r. o godzinie 12.00
ul. Ząbkowska 41, Warszawa



05-02-2009 List do rektorów uczelni medycznych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w sprawie danych niezbędnych do podziału dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną

02-02-2009 Informacja o przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony zdrowia, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2008

28-01-2009 Komunikat personalny - powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych

27-01-2009 INFORMACJA dot. uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji społecznych

19-01-2009 Komunikat personalny - powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny transportu

14-01-2009 Informacja o zmianie przepisów w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych

13-01-2009 Materiały na spotkanie w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych finansowanych ze środków publicznych

13-01-2009 Zasady rozpatrywania wniosków o nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich w 2009 r.

10-01-2009 Plan Finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 r.

08-01-2009 5 runda konkursu grantowego dot. Walki z epidemią palenia tytoniu

07-01-2009 Tabela dotycząca liczby interwencji zespołów ratownictwa medycznego

06-01-2009 Zmiana Planu Finansowego NFZ na 2009 rok

29-12-2008 Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie wycofania z obrotu i używania na terytorium RP wyrobów medycznych
nr D/WM/NR/08/2008

22-12-2008 Komunikat Przewodniczącego Zespołu do spraw Chorób Rzadkich

20-12-2008 Zmiana Planu Finansowego NFZ na 2008 rok

19-12-2008 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie obowiązujących po dniu 31 grudnia 2008 r. wzorów recept lekarskich

18-12-2008 Minister Zdrowia ogłosiła wyniki konkursu na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa w 2009 roku

12-12-2008 Lista wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2008 roku oraz realizujących je podmiotów – II edycja konkursu.

09-12-2008 Informacja o konferencji prasowej organizowanej w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
10 grudnia 2008 r. o godzinie 12.00
ul. Ząbkowska 41, Warszawa



28-11-2008 Konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania wdrożeniowego 4.6 w ramach przedsięwzięcia P04 Programu: Zadanie 4.6 „Wprowadzenie do stosowania klinicznego wirowej protezy wspomagania serca”.

28-11-2008 Konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania wdrożeniowego 4.2 w ramach przedsięwzięcia P04 „Optymalizacja metod stosowania pozaustrojowego systemu wspomagania serca w leczeniu krytycznej niewydolności serca”

27-11-2008 Realokacja środków na rzecz priorytetu 5 MF EOG i NMF Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem

27-11-2008 Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący projektu wykazów leków refundowanych

27-11-2008 Rekomendacje grupy ekspertów powołanych przez PTG w zakresie perinatalnej transmisji HIV

24-11-2008 Komunikat personalny - powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie inżynierii medycznej

24-11-2008 Komunikat personalny - powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie transfuzjologii klinicznej

24-11-2008 Komunikat personalny - powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii dziecięcej

24-11-2008 Komunikat personalny - powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii stomatologicznej

24-11-2008 Informacja dotycząca wydawania decyzji Ministra Zdrowia związanych z dopuszczeniem do obrotu produktów leczniczych

21-11-2008 Informacja o usunięciu iwabradyny z wykazu leków refundowanych

21-11-2008 Informacja po konferencji na temat stanu wdrażania Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

20-11-2008 Informacja po spotkaniu Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z Przewodniczącymi Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych

18-11-2008 Ministerstwo Zdrowia ogłasza III nabór ekspertów do oceny merytorycznej

14-11-2008 Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr D/WM/NR/7/2008 w sprawie wycofania z obrotu i używania na terytorium RP masek chirurgicznych i medycznych trójwarstwowych w opakowaniach zbiorczych niezabezpieczonych folią produkcji Xiantao Xianmeng Health & Protection Products (Commodity) Ltd., No. 4 Team, 11 Frusta Village, 433000 Xiantao, Chiny

04-11-2008 Informacja o konferencji prasowej organizowanej w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
5 listopada 2008 r. o godzinie 12.00
ul. Ząbkowska 41, Warszawa



29-10-2008 Formularz sprawozdania zgodny ze sprawozdaniem MZ-03 do wykorzystania dla zakładów uczestniczących w programie wieloletnim
Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli

27-10-2008 Zmiana Planu Finansowego NFZ na 2008 rok
zatwierdzony 7 października 2008 r.

27-10-2008 Zmiana Planu Finansowego NFZ na 2008 rok
zatwierdzony 29 września 2008 r.

23-10-2008 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert ( II edycja) dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych

w ramach „Zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2008 roku”

22-10-2008 Konkurs na stanowisko Dyrektora HQ/IER Information, Evidence and Research/HQ/ETH Ethics, Equity, Trade and Human Rights w Genewie

21-10-2008 Komunikat personalny - powołanie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia

21-10-2008 Komunikat dotyczący programów kursów kwalifikacyjnych dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej oraz programu kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji

21-10-2008 INFORMACJA o przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony zdrowia, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2008(I półrocze)


07-10-2008 Komunikat personalny - powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie protetyki stomatologicznej

07-10-2008 Komunikat personalny - powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii naczyniowej

07-10-2008 Komunikat personalny - powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie rehabilitacji medycznej

07-10-2008 Komunikat personalny - powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie periodontologii

07-10-2008 Komunikat personalny - powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej

06-10-2008 Kontrola jakości badań mammograficznych

17-09-2008 Komunikat personalny - powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej

17-09-2008 Komunikat personalny - powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie otorynolaryngologii

17-09-2008 Komunikat personalny - powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie ginekologii onkologicznej

15-09-2008 Drugi nabór ekspertów do oceny merytorycznej wniosków
w ramach Działania 12.1 oraz w ramach Działania 12.2

10-09-2008 Komunikat personalny - powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie neurochirurgii

29-08-2008 Informacja o konferencji prasowej organizowanej w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
3 września 2008 r. o godzinie 12.00
ul. Ząbkowska 41, Warszawa



14-08-2008 Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w porozumieniu z Ministrem Zdrowia w sprawie zastosowania art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271) do produktów leczniczych, które nie uzyskały przedłużenia ważności pozwolenia po dniu 31 grudnia 2008 r.


14-08-2008 Ratownictwo Medyczne - Wojewodowie
plik do pobrania w wersji .xls i .zip

12-08-2008 Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań zlecanych organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia w 2008 roku

07-08-2008 Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi

05-08-2008 Ogłoszenie o przetargu na usługi badawcze z zakresu medycyny pracy
usługi badawcze z zakresu medycyny pracy do realizacji w 2008 roku, zgodne z priorytetami Ministra Zdrowia

25-07-2008 INFORMACJA z przebiegu realizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z 2006 r. Nr 137, poz. 971 oraz z 2007 r. Nr 158, poz. 1104)marzec 2008

22-07-2008 Komunikat personalny - powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny paliatywnej

22-07-2008 Komunikat personalny - powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

15-07-2008 Zestawienie nagród Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich → przyznanych na wnioski rektorów uczelni medycznych oraz Dyrektora CMKP
2008 rok


15-07-2008 Zestawienie nagród Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich → przyznane z inicjatywy Ministra

w 2008 roku

11-07-2008 Komunikat dla lekarzy w sprawie dostępności na polskim rynku heparyn drobnocząsteczkowych

10-07-2008 Informacja dotycząca wydawania decyzji Ministra Zdrowia związanych z dopuszczeniem do obrotu produktów leczniczych


09-07-2008 Komunikat personalny - powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej

09-07-2008 Komunikat personalny - powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie audiologii i foniatrii

02-07-2008 Ministerstwo Zdrowia oraz Krajowa Sekcja Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność” zakończyły negocjacje w sprawie poprawy warunków zatrudnienia dla pracowników pogotowia oraz ratownictwa medycznego w Polsce

01-07-2008 Ogłoszenie o wynikach przetargu na realizację usług badawczych z zakresu medycyny pracy
wybór realizatorów usług badawczych z zakresu medycyny pracy


27-06-2008 Komunikat personalny - powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie toksykologii klinicznej

26-06-2008 Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie wstrzymania wprowadzania do obrotu i do używania czterech wyrobów medycznych produkcji Spółdzielni Pracy Przemysłu Odzieżowego JORDANOWIANKA
nr D/WM/NR/06/2008

24-06-2008 Komunikat personalny - powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii

24-06-2008 Zmiana Planu Finansowego NFZ na 2008 rok


24-06-2008 Komunikat w sprawie zmiany Priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych do dofinansowania z budżetu państwa na rok 2008

13-06-2008 Zaproszenie Uczelni, wybranych w I etapie postępowania przetargowego do podpisywania Umów Ramowych
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych

09-06-2008 Stan i potrzeby medycyny transplantacyjnej w Polsce oraz jej znaczenie w systemie ochrony zdrowia
stanowisko Rady Naukowej przy Ministra Zdrowia
uzgodnione na XII Posiedzeniu Plenarnym w dniu 26 maja 2008 r.



09-06-2008 Informacja dotycząca sprostowania ogłoszenia o wyborze ofert, złożonych przez wykonawców (uczelnie) zamierzających realizować studia pomostowe, dofinansowane ze środków unijnych
w załączniku ogłoszenie o wyborze oferty
znak ZZP-47/08



02-06-2008 Informacja o konferencji prasowej organizowanej w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
4 czerwca 2008 r. o godzinie 12.00
ul. Ząbkowska 41, Warszawa



26-05-2008 Informacja w sprawie sprawozdań z działalności fundacji

16-05-2008 Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia procedury przyznawania dotacji celowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
w ramach zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2008 roku

12-05-2008 Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie wstrzymania wprowadzania do obrotu i używania 2 wyrobów medycznych wytwarzanych przez Spółdzielnię Inwalidów "Przyszłość"
nr D/WM/NR/04/2008

06-05-2008 Informacja o konferencji prasowej organizowanej w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
7 maja 2008 r. o godzinie 12.00
ul. Ząbkowska 41, Warszawa



29-04-2008 Ogłoszenie o przetargu
propozycje tematów usług badawczych z zakresu medycyny pracy

25-04-2008 INFORMACJA PRASOWA nt. spotkania ekspertów poświęconego „Aktualnej sytuacji profilaktyki jodowej w Polsce oraz zapobieganiu nadciśnieniu i miażdżycy w świetle ostatnich rekomendacji WHO”

22-04-2008 Tabela czasy dojazdu
pliki do pobrania w wersji .xls i .zip.

16-04-2008 Informacja o przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony zdrowia, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2007 → styczeń 2008

14-04-2008 Zaproszenie na drugie spotkanie warsztatowe poświęcone procesowi podejmowania decyzji o refundacji produktów leczniczych

03-04-2008 INFORMACJA PRASOWA dotycząca wizyty minister zdrowia Ewy Kopacz w Krakowie i Katowicach

03-04-2008 Seminarium z okazji 60 rocznicy powstania Światowej Organizacji Zdrowia pod patronatem Ministra Zdrowia
Sala Kinowa Ministerstwa Zdrowia
7 kwietnia o godz. 15.00



03-04-2008 Zaproszenie na konferencję prasową organizowaną przez Biuro WHO w Polsce i Główny Inspektorat Sanitarny
Sala Kinowa Ministerstwa Zdrowia
4 kwietnia 2008 r.(piątek), o godz 10.30



03-04-2008 Stanowisko Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów dotyczące przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej

31-03-2008 Informacja o konferencji prasowej organizowanej w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
2 kwietnia 2008 r. o godzinie 12.00
ul. Ząbkowska 41, Warszawa



27-03-2008 Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący projektu wykazów leków refundowanych
zamieszczony 27 marca 2008 r.

25-03-2008 Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Produktów Biobójczych wstrzymująca wprowadzanie i użytkowanie wyrobów medycznych produkcji Zakładu Pracy Chronionej WSI WARSZAWSKA

nr D/WM/NR/03/2008

21-03-2008 Seminarium dla przedstawicieli przemysłu, 19 marca 2008

19-03-2008 Ekspert ds. chorób niezakaźnych
1 etat

17-03-2008 Komunikat w sprawie dofinansowania ze środków publicznych szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2008 r.

13-03-2008 Ankieta dotycząca rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej

10-03-2008 Do 21 marca trwa XVIII rekrutacja do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

20-02-2008 Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie wstrzymania wprowadzania do obrotu i używania 2 wyrobów medycznych wytwarzanych przez MEDBIAL - Spółdzielnie Inwalidów w Białymstoku
nr D/WM/NR/01/2008

20-02-2008 Informacja dotycząca możliwości skrócenia czasu kształcenia na tzw. studiach pomostowych dla pielęgniarek i położnych

15-02-2008 Komentarz do artykułu „Oto lista przyszłych bankrutów. Zniknie 113 szpitali!”, który ukazał się w dzienniku „Fakt” 15 lutego br.
→ plus oodpowiedź redakcji "Fakt" na komentarz

14-02-2008 Informacja dotycząca spotkania Najwyższych Rangą Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz Komisji Zdrowia Sejmu RP i Komisji Zdrowia Senatu RP poświęconego procesowi podejmowania decyzji w zakresie refundacji leków oraz roli AOTM
spotkanie w ramach projektu Transition Facility 2005

14-02-2008 Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie wstrzymania wprowadzania do obrotu i używania 2 wyrobów medycznych produkcji BiK Moda Kinga Roratowska

nr D/WM/NR/02/2008

14-02-2008 Zmiana Planu Finansowego NFZ na 2008 rok

11-02-2008 Dyrektor Generalny w Dyrekcji Generalnej I (Ochrona Środowiska i konsumentów, Zdrowie, Produkty żywnościowe, Edukacja/Kultura/Kwestie audiowizualne)

06-02-2008 Sprawozdanie z Realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w roku 2006


05-02-2008 Zasady rozpatrywania wniosków o nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich w 2008 r.

04-02-2008 Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie wstrzymania wprowadzania do obrotu i używania 13 wyrobów medycznych produkcji POLMED ZPHU
nr D/WM/NR/18/2008

29-01-2008 Komunikat po spotkaniu Komitetu Sterującego „Białego szczytu”
w dniu 29 stycznia 2008 r.

24-01-2008 Komunikat w sprawie zwrotu kosztów świadczeń udzielonych w roku 2007 i niesfinansowanych przez Biuro Rozliczeń Międzynarodowych

23-01-2008 Informacja dla Sejmu RP o sytuacji w ochronie zdrowia

07-01-2008 Informacja w sprawie wniosków o umieszczenie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego na wykazach refundacyjnych, które nie zostały uzupełnione o ustawowo wymagane elementy w terminie do dnia 28 listopada 2007 r.

04-01-2008 Informacja Prasowa dotycząca działań Ministerstwa Zdrowia na rzecz młodych lekarzy

03-01-2008 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór Koordynatora Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”

02-01-2008 Zmiana Planu Finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok

21-12-2007 Zestawienie wniosków o Nagrody Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich Przyznawanych z inicjatywy Ministra Zdrowia
w roku 2007

21-12-2007 Zestawienie wniosków o Nagrody Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich
przyznane w 2007 roku

21-12-2007 Komunikat ze spotkania z Konsultantami Krajowymi i Wojewódzkimi w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa

20-12-2007 Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie czasu trwania dyżuru medycznego po 1 stycznia 2008 r.

20-12-2007 Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr D/WM/NR/17/2007

w sprawie wstrzymania wprowadzenia do obrotu
i do używania okularów do czytania produkcji
TONY OPTICAL ENTERPRISES CO. LTD. - Tajwan



17-12-2007 Informacja Prasowa po spotkaniu minister zdrowia Ewy Kopacz z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia

14-12-2007 Komunikat personalny - powołanie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia

14-12-2007 Komunikat personalny - odwołanie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia

11-12-2007 STYPENDIA MINISTRA ZDROWIA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE NA ROK AKADEMICKI 2007/2008

11-12-2007 STYPENDIA MINISTRA ZDROWIA ZA OSIĄGNIĘCIA W NAUCE NA ROK AKADEMICKI 2007/2008

06-12-2007 Spotkanie Minister Zdrowia Ewy Kopacz z przedstawicielami NSZZ „Solidarność”

05-12-2007 Zaproszenie na uroczystość rozstrzygnięcia I edycji konkursu pod patronatem Ministra Zdrowia „Dowody naukowe? Tak, korzystam”
6 grudnia 2007 r. o godz. 12.00
Sala Kinowej Ministerstwa Zdrowia


30-11-2007 KOMUNIKAT Ministerstwa Zdrowia w sprawie rozporządzeń dotyczących wykazów leków refundowanych


29-11-2007 Komunikat personalny odwołanie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia

28-11-2007 Komunikat personalny - odwołanie sekretarza i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Zdrowia

28-11-2007 Komunikat personalny - powołanie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia

26-11-2007 INFORMACJA z przebiegu realizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z 2006 r. Nr 137, poz. 971 oraz z 2007 r. Nr 158, poz. 1104) → wrzesień 2007 r.
Komitet Rady Ministrów na posiedzeniu 8 listopada 2007 r. rozpatrzył i rekomendował Radzie Ministrów

16-11-2007 Uwaga!
Informacja w sprawie konkursu ofert na świadczenia wysokospecjalistyczne



15-11-2007 Zmiana Planu Finansowego NFZ na 2008 rok

15-11-2007 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych

13-11-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatorów zadań wdrożeniowych PO4 i PO5 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”

13-11-2007 Interpretacja przepisów w zakresie dotyczącym ubezpieczenia zdrowotnego ławników sądowych

06-11-2007 Lista wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2007 roku oraz realizujących je podmiotów – II edycja konkursu

05-11-2007 Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego

31-10-2007 Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania w roku 2006 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz skutkach jej stosowania
Sprawozdanie przekazane do Sejmu

24-10-2007 Ogłoszenie o wynikach przetargu na realizację usług badawczych z zakresu medycyny pracy

10-10-2007 Komisja przetargowa podjęła decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 23 śmigłowców i symulatora lotów

10-10-2007 Zmiana Planu Finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok

08-10-2007 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek szkolących uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
stan na 1 października 2007 r.

08-10-2007 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych
stan na 25 lutego 2008 r.

05-10-2007 Konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
wybór realizatora zadań wdrożeniowych w ramach przedsięwzięcia P05 Programu, pod nazwą „Utworzenie wysoko specjalistycznej platformy naukowo-technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca”


05-10-2007 Konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
wybór realizatora zadania wdrożeniowego w ramach przedsięwzięcia P04 Programu, pod nazwą „Wprowadzenie do stosowania klinicznego metod leczenia niewydolności serca z wykorzystaniem polskich protez serca.”

02-10-2007 Plan Finansowy NFZ na 2008 rok

28-09-2007 Seminarium Śródprojektowe Projektu Bliźniaczego PL05/IB/SO/02 „Przejrzystość decyzji państwowego systemu opieki zdrowotnej w sprawie zwrotu kosztów leków”
4 października 2007, Ministerstwo Zdrowia

28-09-2007 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

26-09-2007 Informacja w sprawie tzw przetargu śmigłowcowego

26-09-2007 Informacja w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

25-09-2007 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – w trybie z wolnej ręki – na wykonanie usługi Monitorowania i poprawy pierwotnej profilaktyki wrodzonych wad rozwojowych
w Polsce, obejmujące prowadzenie Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych



21-09-2007 Ogłoszenie o przetargu
propozycje tematów usług badawczych z zakresu medycyny pracy

21-09-2007 Ogłoszenie o wynikach przetargu na realizację usług badawczych z zakresu medycyny pracy
wybór realizatorów usług badawczych z zakresu medycyny pracy

14-09-2007 Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia procedury przyznawania dotacji celowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
w ramach zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2007 roku - II edycja

13-09-2007 VI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym

10-09-2007 Procedura drukowania kodu kreskowego zawierającego PESEL na recepcie

10-09-2007 Prezentacja przedstawiona na konferencji prasowej w dniu 10 września 2007 r.

05-09-2007 Zmiana Planu Finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok

04-09-2007 Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

04-09-2007 PROJEKT INFORMACJI O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2006 ROKU
projekt 17.07.2007 r.

22-08-2007 Projekt sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania w roku 2006 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz skutkach jej stosowania

22-08-2007 Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 rok

21-08-2007 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalności zapisywania numeru PESEL na receptach dodatkowo za pomocą kodu kreskowego

21-08-2007 Ogłoszenie o wyznaczeniu nowego terminu otwarcia ofert na realizację usług badawczych z zakresu medycyny pracy

20-08-2007 Karty Praw Pacjenta

13-08-2007 Lista wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2007 roku

07-08-2007 Zaproszenie na konferencję prasową
Sala Kinowa Ministerstwa Zdrowia
8 sierpnia 2007, o godz. 13.00



03-08-2007 Komunikat w sprawie standardów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia kierunku fizjoterapia

01-08-2007 Pismo Abbott Laboratories Polska dotyczące komunikatu skierowanego do pracowników służby zdrowia
dotyczy produktu leczniczego KALETRA

01-08-2007 Infromacja dotycząca strzykawek BD Discardit II
31.07.2007

25-07-2007 Ogłoszenie o przetargu
wybór realizatorów usług badawczych z zakresu medycyny pracy

18-07-2007 Druki informacyjne produktu leczniczego Rhesonativ 1250 j.m.

18-07-2007 Komunikat po spotkaniu Ministra Zdrowia z delegacją z województwa pomorskiego
na temat Studium wykonalności projektu ustawy o sieci szpitali w województwie pomorskim
w dniu 17 lipca 2007 r.



18-07-2007 Przekształcenia własnościowe w sektorze ochrony zdrowia, przeprowadzone decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2006

18-07-2007 Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie zawierania umów
art.35 ust.10b pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.)

12-07-2007 Informacja o ewakuacji polskich rodzin z Iraku
link do strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

12-07-2007 Europejski tydzień bezpieczeństwa w miejscu pracy
22-26 października 2007 r.


11-07-2007 Zmiana Planu Finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok

10-07-2007 Komunikat po spotkaniu Ministra Zdrowia z przedstawicielami związków zawodowych oraz samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowia
w dniu 10 lipca 2007 r.

10-07-2007 Konkurs na dofinansowanie realizacji programów TV i radiowych dotyczących zapobiegania chorobom serca i naczyń

09-07-2007 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej oraz cudzoziemcom pochodzenia polskiego studiującym w kraju swojego zamieszkania

09-07-2007 Szkolenie organizowane w ramach Komponentu 2 Projektu PL2005/IB/SO/02 „Przejrzystość decyzji państwowego systemu opieki zdrowotnej w sprawie zwrotu kosztów lekarstw”

Aktualizacja 9 lipca 2007 r.

05-07-2007 Komunikat po spotkaniu Ministra Zdrowia z przedstawicielami związków zawodowych oraz samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowia
w dniu 5 lipca 2007 r.

04-07-2007 Komunikat po spotkaniu Ministra Zdrowia z przedstawicielami związków zawodowych oraz samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowia
w dniu 4 lipca 2007 r.

04-07-2007 Komunikat ze spotkania Ministra Zdrowia z przedstawicielami organizacji związkowych i samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowia
w dniu 3 lipca 2007 r.

28-06-2007 Zaproszenie na konferencję prasową

Sala Kolumnowa Ministerstwa Zdrowia
29 czerwca 2007 r. o godz. 10.00



28-06-2007 DECYZJE → Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie wycofania z obrotu i używania wyrobów medycznych na terytorium RP
z dnia 14 czerwca 2007 r.

27-06-2007 Informacja o upływającym terminie do zawierania umów zrzeczenia się roszczeń z tyt. zobowiązań zakładu wobec pracowników wynikających z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw

27-06-2007 Informacja o kończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

26-06-2007 Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr D/WM/NR/14/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r

26-06-2007 Limity przyjęć na studia medyczne
w roku akademickim 2008-2009

25-06-2007 Narodowy Program Zdrowia
na lata 2007 - 2015

01-06-2007 Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia procedury przyznawania dotacji celowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

w ramach zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2007 roku

28-05-2007 Stanowisko Ministerstwa Zdrowia dotyczące obecności w pracy strajkujących pracowników

25-05-2007 Zmiana Planu Finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok

22-05-2007 Minister Zdrowia podpisał rozporządzenia sprawie recept lekarskich oraz w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki

18-05-2007 Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie szczepionki Euvax B

16-05-2007 Komunikat w związku z zaistniałym niedoborem immunoglobuliny anty-D

15-05-2007 Komunikat w sprawie naboru jednostek uprawnionych do wydawania świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu

11-05-2007 Stanowisko Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia
VII Posiedzeniu Plenarnym → 7 maja 2007 r.

27-04-2007 Komunikat w związku z przerwą w dystrybucji AMINOFILINY


18-04-2007 Komunikat personalny – Dyrektor Narodowego Centrum Krwi w Warszawie

10-04-2007 Uchwała Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia
VI Posiedzenie Plenarne – 26 marca 2007 r.

09-04-2007 INFORMACJA z przebiegu realizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
marzec 2007 r.

04-04-2007 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek szkolących uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
stan na 01.04.2007 r.

04-04-2007 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych
stan na 04.04.2007 r.

02-04-2007 Komunikat personalny – Dyrektor Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy – Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

02-04-2007 Komunikat personalny - Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

02-04-2007 Komunikat personalny - zmiana na stanowisku Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

02-04-2007 Decyzje Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie strzykawkowych pomp infuzyjnych
firmy "Kwapisz - Pompy Infuzyjne"

23-03-2007 Przedłużenie terminu składania uwag do projektu ustawy o sieci szpitali i rozporzadzeń

20-03-2007 Minister Zdrowia ogłasza nabór jednostek uprawnionych do wydawania świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych i właściwości lecznicze klimatu

16-03-2007 Komunikat personalny - odwołanie Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

15-03-2007 Informacja prasowa – zaproszenie na konferencję prasową pt. „Ocena jakości leczenia kardiochirurgicznego w Polsce"
Dom Polonii w Pułtusku, godz. 12.00

13-03-2007 Informacja prasowa – zaproszenie na prezentację raportu „ zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15-49 lat. Polska 2006

13-03-2007 Oświadczenie Ministra Zdrowia w sprawie „ETOH” Fundacji Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych w Warszawie

12-03-2007 Decyzja Ministra Zdrowia utrzymująca w mocy decyzję Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Produktów Biobójczych nr D/WM/NR/01/2007

wstrzymującej użytkowanie strzykawkowych pomp infuzyjnych Duet 20/50
Produkcja "KWAPISZ – POMPY INFUZYJNE"



12-03-2007 Decyzja Ministra Zdrowia w sprawie uchylenia w całości decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Produktów Biobójczych nr D/WM/NR/02/2007
w sprawie ograniczenia używania strzykawkowych pomp infuzyjnych Mono 20/50 oraz strzykawkowych pomp infuzyjnych typ 1020
Produkcja "KWAPISZ – POMPY INFUZYJNE"



08-03-2007 Opinia zespołu ekspertów, powołanego przez Ministra Zdrowia w sprawie przeszczepienia komórek krwi pępowinowej u pacjenta Bartosza Misiaka.

05-03-2007 Komunikat w sprawie dofinansowania ze środków publicznych szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych

28-02-2007 INFORMACJA PRASOWA nt. zmian na listach leków refundowanych

16-02-2007 Migracje polskich lekarzy, pielęgniarek i położnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

31-01-2007 Stanowisko Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w sprawie roli pielęgniarek w zapewnieniu opieki nad osobami umierającymi i ich rodzinami

31-01-2007 Informacja dla osób chcących podjąć naukę na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

22-01-2007 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmiany definicji działalności gospodarczej

22-01-2007 Komunikat w sprawie zaniechania prac nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe

19-01-2007 Minister Zbigniew Religa „Najbardziej Wpływową Osobą w Ochronie Zdrowia w 2006 roku”

18-01-2007 Informacja w sprawie równoważności uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych oraz w sprawie studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo

17-01-2007 II Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym
Szczyrk, 18-21 stycznia 2007 r.

16-01-2007 Informacja o kursie nt.: „Ochrona radiologiczna pacjenta w rentgenodiagnostyce”
kurs organizowany przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia

15-01-2007 Komunikat personalny - powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie transfuzjologii klinicznej

09-01-2007 UCZELNIE, KTÓRE UZYSKAŁY AKREDYTACJĘ

09-01-2007 Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie strzykawkowych pomp infuzyjnych Duet 20/50, Mono 20/50 i typ 1020
produkcji „KWAPISZ – POMPY INFUZYJNE”

08-01-2007 Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie wycofania z obrotu i używania rurek trachostomijnych w związku ze zgłoszeniem incydentu medycznego
Dystrybutor: SKAMEX Company Ltd., Sp. z o.o.

06-01-2007 Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Produktów Biobójczych w sprawie ograniczenia używania strzykawkowych pomp infuzyjnych Mono 20/50 oraz strzykawkowych
pomp infuzyjnych typ 1020


decyzja nr D/WM/NR/02/2007
Produkcja "KWAPISZ – POMPY INFUZYJNE"



06-01-2007 Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Produktów Biobójczych wstrzymująca użytkowanie strzykawkowych pomp infuzyjnych
Duet 20/50


decyzja nr D/WM/NR/01/2007
Produkcja "KWAPISZ – POMPY INFUZYJNE"



02-01-2007 Realizacja świadczeń wysokospecjalistycznych
(styczeń 2007 r.)



27-12-2006 SOLVIT - skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego

21-12-2006 Zmiana Planu Finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 rok

18-12-2006 Zmiana Planu Finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 rok

15-12-2006 Seminarium "Przejrzystość decyzji państwowego systemu opieki zdrowotnej w sprawie zwrotu kosztów lekarstw"


04-12-2006 Przedłużenie terminu składania uwag do projektu ustawy o sieci szpitali

01-12-2006 Informacja dot. potencjalnego zagrożenia związanego z radioaktywnym izotopem polonu (polon-210)

30-11-2006 Stypendium Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce oraz Stypendium Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia sportowe
rok akademicki 2006/2007

29-11-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

23-11-2006 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie wstrzymania w obrocie BEBILON Pepti 2
Decyzja Nr 36/WS/2006 z dnia 17-11-2006
BEBILON Pepti 2, 450 g
nr serii: 202531



20-11-2006 Ulotka dla pacjenta
Solu-Cortef (Hydrocortisonum)

17-11-2006 Ulotka dla pacjenta
Hydrocortison Valeant (Hydrocortisonum)

17-11-2006 Komunikat w sprawie powołania konsultanta krajowego
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

16-11-2006 Lista hurtowni, w których dostępny jest SOLU-CORTEF
zamiennik leku CORHYDRON

16-11-2006 Lista hurtowni, w których dostępny jest HYDROCORTIZON VALEANT
zamiennik leku CORHYDRON

13-11-2006 Oświadczenie Rzecznika Prasowego

13-11-2006 Zamiennik leku CORHYDRON

13-11-2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

10-11-2006 Komunikat personalny
doradca Ministra Zdrowia do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w Unii Europejskiej

10-11-2006 Oświadczenie Dyrektora Generalnego GIF
w zwiazku z z zarzutem postawionym przez Zarząd Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa S.A. w Jeleniej Górze oraz Związek Zawodowy pracowników Przedsiębiorstwa

10-11-2006 KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA SKIEROWANY
DO APTEK



10-11-2006 Komunikat w sprawie zasad wytwarzania produktów leczniczych

09-11-2006 Komunikat na temat czasowego zastąpienia leku CORHYDRON

09-11-2006 Informacja Ministra Zdrowia o wstrzymaniu w obrocie i zakazie stosowania leku CORHYDRON

09-11-2006 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego
z dnia 9 listopada 2006 r.



08-11-2006 Apel Ministra Zdrowia do pracowników ochrony zdrowia o zwrócenie szczególnej uwagi w stosowaniu leku Corhydron 250

08-11-2006 Apel Ministra Zdrowia do pacjentów o zwrócenie szczególnej uwagi w stosowaniu leku Corhydron 250

02-11-2006 Komunikat w sprawie prac nad rozporządzeniami
→ pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka
→ wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania
→ postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi


24-10-2006 Informacja z przebiegu realizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
wrzesień 2006 r.

17-10-2006 Minister Zdrowia spotkał się z przedstawicielkami środowiska pielęgniarek i położnych
Tematem spotkania była kwestia uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek i położnych w UE

17-10-2006 Materiały prezentowane podczas konferencji
Czy można efektywnie zarządzać publicznym zakładem opieki zdrowotnej



12-10-2006 Centralne Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego
Szpital Powiatowy w Wyszkowie, ul. KEN 1.
13 października 2006 r. o godz. 12.00



02-10-2006 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek szkolących uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
stan na 1 pażdziernika 2006 r.

02-10-2006 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych
stan na 1 pażdziernika 2006 r.

02-10-2006 PODWYŻKI

29-09-2006 Zaproszenie na konferencję "Czy można efektywnie zarządzać publicznym zakładem opieki zdrowotnej" Program konferencji i warunki uczestnictwa
Sala Kinowa w Ministerstwa Zdrowia
11 października 2006 r. , o godzinie 11.00
UWAGA! zgłoszenie uczestnictwa do dnia 5 października



28-09-2006 Komunikat w sprawie wykorzystania środków uzyskanych w wyniku zwiększenia pożyczki
na podstawie art. 35b ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

26-09-2006 Zmiana Planu Finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 rok

20-09-2006 Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia procedury przyznawania dotacji celowych

15-09-2006 Konferencja uzgodnieniowa projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych
Sala Kinowa Ministerstwa Zdrowia
22 września o godzinie 11.00



14-09-2006 Pytania do ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

01-09-2006 Opinia w sprawie art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

01-09-2006 Minister Zdrowia wszczął postępowanie o unieważnienie zarządzenia Nr 52/2006 Prezesa NFZ

01-09-2006 Plan Finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok

24-08-2006 Komunikat w sprawie interpretacji przepisów ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

22-08-2006 Konferencja w ramach konsultacji społecznych
dotycząca ochrony zdrowia w programach operacyjnych: „KAPITAŁ LUDZKI” i „INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO”

08-08-2006 Limity stypendiów na rok akademicki 2006/2007
dla osób podejmujących studia, uczestniczących w badaniach naukowych i szkoleniach na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia

31-07-2006 Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla kandydatów pragnących podjąć naukę w szkołach policealnych w celu uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu medycznego.

27-07-2006 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia limitu stypendiów na rok akademicki 2006/2007 dla osób podejmujących studia, uczestniczących w badaniach naukowych i szkoleniach na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia

24-07-2006 Komunikat po spotkaniu, które było poświęcone rozwojowi ośrodków radioterapii w Polsce
w ramach realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych

12-07-2006 Komunikat w sprawie projektu Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

11-07-2006 Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za 2005 rok

11-07-2006 Komunikat personalny - zmiana na stanowisku Głównego Inspektora Farmaceutycznego

11-07-2006 Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2005 rok

10-07-2006 Konferencja na temat realizacji ”Programu monitorowania migracji personelu medycznego”
11 lipca 2006 roku, Ministerstwo Zdrowia

27-06-2006 Limity przyjęć na studia medyczne

20-06-2006 Komunikat w sprawie powołania konsultanta krajowego
w dziedzinie farmacji szpitalnej

20-06-2006 Komunikat w sprawie dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej

08-06-2006 Komunikat dotyczący rządowego projektu tzw. ustawy o podwyżkach w ochronie zdrowia

30-05-2006 Informacja z przebiegu realizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
kwiecień 2006

24-05-2006 Komunikat o realizacji programów profilaktycznych
Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych

23-05-2006 Komunikat po spotkaniu przedstawicieli środowisk medycznych z Ministrem Zdrowia
w dniu 23 maja 2006 r.

22-05-2006 Posiedzenie Komisji do spraw dokonania oceny oraz opracowania warunków, na jakich zostanie dokonane włączenie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

19-05-2006 Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie zastosowania polichlorku winylu w produkcji wyrobów medycznych

19-05-2006 Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie wyrobów medycznych zawierających rtęć

18-05-2006 Lista wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia


17-05-2006 Komunikat Ministerstwa Zdrowia w związku z opublikowaniem ustawy z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz.U. Nr 75, poz. 518)

11-04-2006 Zasady ubiegania się przez jednostki organizacyjne o wpis na listę Ministra Zdrowia jednostek prowadzących specjalizację

06-04-2006 Stypendium dla lekarzy
Letni program Erasmus oferowany przez Niderlandzki Instytut Nauk Medycznych (Nihes).

23-03-2006 Komunikat w sprawie powołania konsultanta krajowego

02-03-2006 INFORMACJA z przebiegu realizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

27-02-2006 Procedura przyznawania/zapewnienia środków z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz.11) na rok 2006 na kontrakty wojewódzkie i współfinansowanie programów rozwoju regionalnego

27-02-2006 WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH ZPORR

24-02-2006 Komuniakt w sprawie przeprowadzenia w 2006 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na wyłonienie organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, zamierzających prowadzić specjalizacje finansowane ze środków publicznych oraz w sprawie priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych w poszczególnych województwach

08-02-2006 Apel Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia do Prezesa Rady Ministrów o uwzględnienie w działaniach podejmowanych przez Rząd RP jako priorytetowych, kwestii związanych z rozwiązywaniem problemów ochrony zdrowia

06-02-2006 Informacja na temat możliwości pochowania martwo urodzonego dziecka


31-01-2006 Komunikat w sprawie powołania konsultanta krajowego

30-01-2006 Informacja o spotkaniu panelowym na temat zasad refundacji leków w Polsce

24-01-2006 Uchwała Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia monitorowania procesu zaspokojenia roszczeń pracowniczych wynikających z nierealizowania tzw. „ustawy 203” oraz sytuacji finansowej zakładów
z dnia 18 stycznia 2006 roku

24-01-2006 Apel Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia skierowany do władz Województwa Małopolskiego w sprawie podjęcia działań zapewniających właściwe funkcjonowanie Dziecięcego Szpitala Uzdrowisko-Rehabilitacyjnego w Rabce Zdroju
z dnia 18 stycznia 2006 roku

10-01-2006 Komunikat dotyczący I tury naboru wniosków w ramach priorytetu opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

10-01-2006 Pismo Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Rektorów w sprawie przekazania informacji dot. trybu, liczby studentów oraz liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo w latach 2001-2006 r.
wzory tabel

19-12-2005 Komunikat Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie produktów leczniczych
dotyczący wykorzystywania dotychczasowych materiałów opakowaniowych z możliwością posługiwania się nowym numerem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu bez konieczności umieszczania kodu EAN.UCC

13-12-2005 Komunikat w sprawie powołania konsultanta krajowego

15-11-2005 Wzór sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego

10-11-2005 Stypendium Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce oraz Stypendium Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia sportowe
na rok akademicki 2005 / 2006

02-11-2005 Komunikat dotyczący rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

31-10-2005 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmiany wymagań prawnych dotyczących wyrobów medycznych

26-10-2005 Komunikat Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie produktów leczniczych

26-10-2005 Lista wybranych ofert oraz realizujących je podmiotów w II edycji konkursu w ramach Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku


14-10-2005 Komunikat w sprawie powołania członków KRASZM

14-10-2005 Komunikat w sprawie wniosku o dofinansowanie pojedynczych projektów oraz programów ze środków MFEOG oraz NMF

11-10-2005 Wstępny ramowy projekt Narodowego Programu Zdrowia na lata 2006-2015
wstepny projekt - wciaż trwaja prace nad opracowaniem i przyjęciem ostatecznej wersji

15-09-2005 Ogłoszenie w sprawie konkurs ofert dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
realizacja zadań ujętych w trzech blokach tematycznych, zawartych w Programie Współpracy Ministerstwa Zdrowia z Organizacjami Pozarządowymi w 2005 roku

26-08-2005 Obowiązki fundacji w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowemu terroryzmowi

19-08-2005 Lista wybranych ofert dotyczących zadań dofinansowywanych w ramach Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku


18-08-2005 Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie spotkania polskich jednostek notyfikowanych w obszarze wyrobów medycznych
sala Kinowa Ministerstwa Zdrowia ;
12 września 2005 r. w godz. 10.00 – 14.00.

17-08-2005 Komunikat w sprawie powołania konsultanta krajowego

12-08-2005 SPRAWOZDANIE z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2004 rok

11-08-2005 Narodowy Program Ochrony Antybiotyków w Polsce
„CHROŃMY ANTYBIOTYKI”

11-08-2005 PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ Psychiatryczna Opieka Zdrowotna w 2005 roku

11-08-2005 PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce”
na lata 2005 - 2006

26-07-2005 Minister Zdrowia ogłasza nabór kandydatów na członków KRASZM


08-07-2005 Komunikat dotyczący opinii nt. podstawowego stażu specjalizacyjnego, odbywanego w miejscu pracy farmaceuty właściwym dla danej specjalności

07-07-2005 KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA w sprawie obowiązywania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej

05-07-2005 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek szkolących uprawnionych do prowadzenia specjalizacji dla farmaceutów

30-06-2005 Komunikat dotyczący rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

29-06-2005 Zaproszenie ogólnopolskich organizacji pozarządowych reprezentujących pacjentów do udziału w kolejnym spotkaniu z Ministrem Zdrowia
Spotkanie odbędzie się w dniu 13 lipca 2005 roku o godz. 12.00 w Sali Kinowej Ministerstwa Zdrowia

20-06-2005 Sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2004

20-06-2005 INFORMACJA nt. konsultacji społecznych ws. projektu nowelizacji dyrektywy ws. wyrobów medycznych

17-06-2005 Minister Zdrowia zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do uczestnictwa w pracach krajowego Komitetu Sterującego dla priorytetu „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem”

14-06-2005 Minister Zdrowia informuje jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach współfinansowania projektów
Priorytetu I „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006.

09-06-2005 Komunikat w sprawie powołania konsultantów krajowych
dermatologia, ginekologia onkologiczna, nefrologia

08-06-2005 KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

08-06-2005 Wzór formularza na temat wynagrodzeń pracowników medycznych służby zdrowia

07-06-2005 Komunikat w sprawie udostępnienia na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia wersji testowej „Informatora o Lekach Refundowanych”

02-06-2005 Warsztaty szkoleniowe dla świadczeniodawców dotyczące problematyki list oczekujących

30-05-2005 Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia procedury przyznawania dotacji celowych

23-05-2005 Zaproszenie ogólnopolskich organizacji pozarządowych reprezentujących pacjentów do udziału w spotkaniu z Ministrem Zdrowia
spotkanie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2005 roku o godz. 12.00 w Sali Kinowej Ministerstwa Zdrowia

10-05-2005 Wzór tabeli zawierającej informacje o programach zdrowotnych realizowanych na terenie województw

05-05-2005 Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

25-04-2005 Komunikat w sprawie oświadczeń reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców uprawnionych do uzgodnień projektu ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2006 rok
PRZENIESIONO DO A R C H I W U M

21-04-2005 
Informacja Ministra Zdrowia
w sprawie składania przez organizacje świadczeniodawców oświadczeń w celu uczestnictwa w uzgodnieniach projektu ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2006 r.


PRZENIESIONO DO A R C H I W U M

12-04-2005 Konferencje szkoleniowo-informacyjne
warsztaty na temat organizacji list oczekujących, regulacje krajowe i rozwiązania zagraniczne

23-03-2005 Stypendium Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce
na rok akademicki 2004/2005

14-02-2005 Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek badawczo-rozwojowych, w których funkcjonują zakłady opieki zdrowotnej
stan na dzień 31.03.2004 r.

27-01-2005 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie interpretacji przepisów rozporządzenia z dnia 3 listopada 2004 r.(Dz. U. Nr 247, poz. 2481)

14-01-2005 Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie uruchomienia drugiej edycji programu "Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych"

28-12-2004 Komunikat Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie materiałów opakowaniowych
Dz.Urz.MZ.05.02.07

21-12-2004 Komunikat dla zakładów opieki zdrowotnej w sprawie dyskryminacji przedsiębiorców przy udzielaniu zamówień publicznych

20-12-2004 Komunikat w sprawie decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego
wycofanie z obrotu wszystkich serii produktu Pregestimil

27-10-2004 Stypendium Josepha Conrada

22-10-2004 Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczący XXXII Zjazdu Naukowego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

13-10-2004 Komunikat Departamentu Nauki i Szkilnictwa Wyższego w sprawie uruchomienia programu "Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych"

12-10-2004 Sprawozdanie finansowe NFZ za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2003 roku
pobierz: bilans_laczny_2003.xls spr_nfz.pdf


27-09-2004 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2005 r., kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od świadczeniodawców oraz wzorca umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

02-09-2004 Komunikat dla ZOZ-ów w sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych adresowych dla zakładów opieki zdrowotnej, realizujących programy polityki zdrowotnej

01-09-2004 Wykaz Oddziałów Neurologicznych w sktrukturze, których istnieją oddziały/pododdziały udarowe typu A

05-07-2004 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie programu kursu specjalistycznego „Szczepienia ochronne populacji wieku szkolnego” przeznaczonego dla higienistek szkolnych

17-06-2004 Komunikat w sprawie aktualnego stanu prac nad rewizją unijnej dyrektywy 93/104/WE dotyczącej określonych aspektów organizacji czasu pracy

27-05-2004 Konsultanci krajowi w dziedzinie radioterapii onologicznej i gastroenterologii

19-05-2004 Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego
przygotowanie i wdrożenie programu na rzecz powszechnego dostępu do nowoczesnej diagnostyki, terapii i edukacji pacjentów z niewydolnością serca

19-05-2004 Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego
przygotowanie i wdrożenie programu na rzecz powszechnego dostępu do nowoczesnej diagnostyki, terapii i edukacji pacjentów z niewydolnością serca

30-04-2004 Konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej

28-04-2004 Formularz do wypełnienia na temat realizacji ustawy „203”

26-04-2004 Komunikat w sprawie produktów leczniczych i wyrobów medycznych

20-04-2004 Karty kontrolne jednostek badawczo-rozwojowych oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
wg stanu 31.12.2003 r.
pobierz: kartykontrolne_31122002_i_31122003.xls kartykontrolne_31122002_i_31122003.zip


15-04-2004 Konferencja Ministra Zdrowia pt. „Polskie zdrowie w Unii Europejskiej”
prezentacje w załączeniu

09-03-2004 Komunikat dotyczący zmiany sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

08-03-2004 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa

05-03-2004 Komunikat w sprawie planowanej nowelizacji wykazów leków refundowanych

04-03-2004 Konsultant krajowy w dziedzinie chorób płuc

02-03-2004 Komunikat w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie organizatorów kształcenia dla pielęgniarek i położnych

28-01-2004 Kwestionariusz nt. deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych.

27-01-2004 Krajowy Plan Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych

24-12-2003 Konsultanci krajowi w dziedzinach neuropatologii, otorynoloaryngologii dziecięcej i fizyki medycznej i inżynierii medycznej

04-12-2003 Program Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2003
Lista jednostek, które decyzją Ministra Zdrowia zostały uwzględnione w programie i dla których Minister Finansów uruchomił środki finansowe w ramach rezerwy celowej na rok 2003 ujętej w cz. 83 poz. 80.

28-11-2003 Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w związku z informacjami dotyczącymi produktów leczniczych zarejestrowanych w okresie od października 2001 do marca 2003 r.

05-11-2003 Powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej

21-10-2003 Konsultanci krajowi w dziedzinach ginekologii onkologicznej, zdrowiu publicznym i psychologii klinicznej

10-10-2003 Zmiana siedziby Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia
nowy adres i numery telefonów

10-10-2003 Zmiana siedziby Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
nowy adres i numery telefonów

07-10-2003 Spotkanie Inauguracyjne dotyczące rozpoczęcia realizacji polsko-holenderskiej umowy twinningowej w ramach PHARE "Zapewnienie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów medycznych"
8 października 2003 r., godz. 9.00
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
ul. Ks. Trojdena 4, Warszawa


12-09-2003 Konsultanci krajowi w dziedzinach hipertensjologii, urologii dziecięcej, fizjoterapii

11-09-2003 Deklaracja Ministrów Zdrowia Krajów Akcesyjnych

05-09-2003 Komunikat w sprawie zmiany ustawy o zawodach pielęgiarki i położnej oraz ustawy zmieniajacej ustawę o zawodach pielegniarki i położnej

29-08-2003 Komunikat w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

21-08-2003 Założenia ramowe procesu restrukturyzacji i zmiany organizacji prawnej zakładów opieki zdrowotnej
przygotowane przez Międzyresortowy zespół do opracowania rozwiązań prawnych i systemowych umożliwiających restrukturyzację zadłużenia zakładów opieki zdrowotnej - zaakceptowane przez Radę Ministrów w dniu 19 sierpnia 2003 r.

17-07-2003 Komunikat w sprawie projektu wykazu leków refundowanych

17-07-2003 Komunikat w związku z publikacją w "Naszym Dzienniku" z 15 lipca 2003 r. pt. "Terapia potrzebna od zaraz" na temat sposobu wydatkowania środków finansowych pochodzących ze składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne

02-07-2003 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie obrad zespołu ds. doraźnych Okrągłego Stołu w Ochronie Zdrowia

28-06-2003 Informacja na temat projektu zasad umieszczania leków w wykazach leków refundowanych oraz zasad ustalania cen urzędowych i limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

18-06-2003 Informacja na temat projektu "Kryteria tworzenia Krajowej Sieci Szpitali Publicznych"

30-05-2003 Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo farmaceutyczne

28-05-2003 Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zakupu szczepionek przeciwko ospie prawdziwej

26-05-2003 WOJEWÓDZKIE PLANY ZDROWOTNE

22-05-2003 Informacja w zakresie wyników negocjacji oraz zasad uznawania kwalifikacji pielęgniarek i położnych w Unii Europejskiej

12-05-2003 Zaproszenie na briefing dotyczący spotkania ministra zdrowia z delegacją Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
12 maja 2003 r., godz. 15.00
Ministerstwo Zdrowia, Sala Kasetonowa


10-05-2003 Procedury wysokospecjalistyczne 2003 r. - wykaz świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa w 2003r.
w podziale na województwa, jednostki i poszczególne świadczenia zdrowotne
pobierz: wyk_sw_zdrow01.pdf wyk_sw_zdrow02.pdf


08-05-2003 Zestawienie zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
w latach 1999-2001 w podziale na województwa
pobierz: zadluzenie1999_01.pdf zadluzenie1999_02.pdf


07-05-2003 Komunikat w sprawie nagród rocznych przyznanych członkom zarządów kas chorych

06-05-2003 Komunikat personalny - powołanie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

25-04-2003 Komunikat w sprawie interpretacji możliwości ograniczenia egzekucji prowadzonej w stosunku do zadłuzonych ZOZ

24-04-2003 Komunikat w sprawie rozpoczęcia Konferencji „okrągłego stołu”
24 kwietnia 2003 r.

18-04-2003 Komunikat w sprawie konferencji „okrągłego stołu”
w dniu 23 kwietnia 2003 r.

16-04-2003 Komunikat na temat możliwości ograniczenia egzekucji prowadzonej w stosunku do zadłużonych zakładów opieki zdrowotnej

10-04-2003 Komunikat personalny w sprawie powołania pani Ewy Kralkowskiej

08-04-2003 Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zachorowań na ciężki ostry zespół oddechowy - Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)


07-04-2003 Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt.: „Ocena narażenia polskiej populacji na promieniowanie X z tytułu diagnostycznych badań rtg”

04-04-2003 Zaproszenie na konferencję prasową pt „Chrońmy nasze dzieci przed dymem tytoniowym - Zdrowe środowisko dla dzieci”

03-04-2003 Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zakupu szczepionek przeciwko ospie prawdziwej

01-04-2003 Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2003 roku

28-03-2003 Sytuacja finansowa kas chorych - dane za okres od 1999 do 2003 r.
Do pobrania prezentacja z dnia 14 marca 2003 roku
pobierz: sytuacja_kas_chorych2002_140303.zip


27-03-2003 Zaproszenie na briefing, dotyczący sytuacji finansowej Kas Chorych, stanu zawierania przez Kasy Chorych umów na świadczenia zdrowotne w 2003 roku, szpitali, pogotowia ratunkowego oraz lecznictwa uzdrowiskowego w NFZ
Ministerstwo Zdrowia, Sala Kasetonowa
28 marca 2003 r., godz. 11.00


27-03-2003 Podstawowe informacje o kosztach świadczeń zdrowotnych w latach 1999-2003
do pobrania prezentacja
pobierz: koszty_13_03_2003.zip


21-03-2003 Udostępnienie nowej wersji "Programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2003

21-03-2003 Komunikat w sprawie spotkania Kierownictwa Ministerstwa z Dyrektorami Kas Chorych i Przewodniczącymi Rad Kas Chorych

20-03-2003 Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczepień przeciwko ospie prawdziwej

20-03-2003 Komunikat odwołujący "Dzień Otwarty" w Ministerstwie Zdrowia

19-03-2003 Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczący konieczności dostosowania działań prowadzonych w zakresie reklamy produktów leczniczych do obowiązujących przepisów

19-03-2003 Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego dot. zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania środków farmaceutycznych

18-03-2003 Komunikat w sprawie czasu pracy w zakładach opieki zdrowotnej

17-03-2003 Sprostowanie odnośnie projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

17-03-2003 Informacja o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu na wybór realizatorów programów profilaktycznych wczesnego wykrywania raka jelita grubego, raka piersi i raka szyjki macicy

14-03-2003 Komunikat w sprawie przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

08-03-2003 Sprawozdanie z działalności Biura do spraw Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zespołu do spraw wdrożenia Narodowego Funduszu Zdrowia

06-03-2003 Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie rozporządzeń regulujących zagadnienie zaopatrywania się przez lekarzy w produkty lecznicze oznaczone symbolem "Lz"

04-03-2003 Obwieszczenie dotyczące wykazu jednostek wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom na dofinansowanie produkcji preparatów krwiopochodnych w roku 2003

21-02-2003 Komunikat w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych...

21-02-2003 Komunikat w sprawie postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

18-02-2003 Komunikat dotyczący powołania Zespołu do spraw wdrożenia NFZ

18-02-2003 Komunikat dotyczący egzekucji z wierzytelności przysługujących SPZOZ...

14-02-2003 Informacja o stanie BHP w roku 2002
Do pobrania plik w formacie *xls lub *zip
pobierz: bhp.xls bhp.zip


14-02-2003 Komunikat w sprawie realizacji idei zorganizowania konferencji programowej „okrągłego stołu”...

12-02-2003 Komunikat w sprawie zabiegów kardiologii inwazyjnej u dzieci

10-02-2003 Komunikat w sprawie informacji o przypadkach nieprawidłowości, dotyczących organizacji i sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, a także o braku mechanizmów koordynujących działania zakładów opieki zdrowotnej w tym zakresie...

07-02-2003 Komunikat w sprawie spotkania z dyrektorami Kas Chorych i przewodniczącymi rad Kas Chorych

24-01-2003 Komunikat w sprawie wykazu lektur obowiązujących do egzaminu z zakresu medycyny rodzinnej w sesji wiosna 2003 r.

17-12-2002 Międzynarodowy Certyfikat Systemu Jakości dla Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia

16-12-2002 Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący możliwości sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nie posiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej

12-12-2002 Kredyty udzielane lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom i położnym...

12-12-2002 Informacja o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom i położnym

11-12-2002 Komunikat w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek na ubezpieczenie zdrowotne w 2002 roku

09-12-2002 Komunikat Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie możliwości wykorzystywania opakowań niezatwierdzonych po wydaniu nowego Świadectwa Rejestracji

28-11-2002 Komunikat Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie WYDANIA POZWOLENIA NA OBRÓT PRODUKTAMI BIOBÓJCZYMI po 1 grudnia 2002 r.
dot. jedynie produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP przed wejściem w życie ustawy o produktach biobójczych

26-11-2002 Formularze do wypełnienia przez SP ZOZ nt. informacji dotyczącej obciążenia podatkiem VAT

13-11-2002 Komunikat Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji w związku z zastosowaniem do SPZOZ przepisów ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

13-11-2002 Pismo Ministra Zdrowia dot. wymogu legitymowania się zezwoleniem na prowadzenie obrotu hurtowego wyrobami medycznymi na wyroby medyczne przez wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli przystępujących do przetargu organizowanego przez ZOZ-y
pobierz: pismo.pdf


25-10-2002 Oświadczenie Ministra Zdrowia w sprawie ujednolicenia zasad kontraktowania świadczeń medycznych na 2003 r.
oświadczenie Ministra Zdrowia, Prezesa UNUZ i Przewodniczącego Rady Dyrektorów Kas Chorych

03-09-2002 Komunikat w sprawie miesięcznego zestawienia, na podstawie którego Minister Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne udzielane osobom nie ubezpieczonym w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawnych

12-07-2002 Formularze do wypełnienia nt. zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
pobierz: formularz_zadluz_spzoz.xls


18-03-2002 Karty kontrolne dotyczące stanu aktywów, pasywów, zobowiązań oraz rachunku wyników szpitali klinicznych w latach 1999, 2000 i 2001.
pobierz: karty_kontrolne.xls karty_kontrolne.zip


15-03-2001 Informacja o rozpoczęciu procedury przyznawania dotacji celowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

12-02-2001 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Bioetycznej

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.