nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Uwagi zgłoszone do projektów rozporządzeńProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw

1. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
2. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
3. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
4. Główny Inspektor Farmaceutyczny
5. Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
6. Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
7. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
8. Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"
9. Wojewoda Lubelski
10. Wojewoda Lubuski
11. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
12. Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
13. Federacja Konsumentów
14. Wojewoda Warmińsko-Mazurski
15. Świętokrzyskie Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia
16. Wojewoda Wielkopolski
17. Wojewoda Łódzki
18. Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego
19. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
20. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
21. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
22. Zarząd województwa MałopolskiegoUwagi cd

[1][2]

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-06-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 9615 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.