nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia Narodowego Funduszu ZdrowiaDz.Urz.MZ.03.2.13

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 18 lutego 2003 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia Narodowego Funduszu Zdrowia.


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999r. Nr 82, poz. 929 i Nr 70, poz.778, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001r. Nr 102, poz.1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw wdrożenia Narodowego Funduszu Zdrowia zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy Ministra Zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
  1) Przewodniczący Zespołu – Andrzej Koronkiewicz – przedstawiciel Ministra Zdrowia
  2) Członkowie:
    - Mieczysław Błaszczyk – Biuro ds. Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia
    - Marek Lejk - Biuro ds. Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia
    - Maciej Tokarczyk – Prezes Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych,
    - Józef Stepień – Dyrektor Branżowej Kasy Chorych,
    - Marek Kondracki – Zastępca Dyrektora Branżowej Kasy Chorych
    - Wojciech Szrajber – Dyrektor Oddziału Warszawskiego – Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych.

§ 3.

Zadaniem Zespołu jest realizacja zadań związanych z wdrożeniem Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 4.

Zespół realizuje swoje zadania w szczególności poprzez działania mające na celu przekształcenie istniejącego systemu kas chorych w system przyjęty w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

§ 5.

Przewodniczący Zespołu może wyznaczyć Zastępcę Zespołu.

§ 6.

Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa w części 46 – Zdrowie.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-02-18
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 7100 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.